• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

ชอบใช้ความรุนแรงในบางครั้ง