• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

ทรมาน

หรือคุณหมายถึง