• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

ทะเลทราย.

หรือคุณหมายถึง