ที่จริงคนสวยๆบางคนเขาก็ไม่ได้อยากเกิดมาสวยน้ะแต่เลือกเกินไม่ได้