• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

ที่มาเล่าก็เพราะว่าเราทนไม่ไหวแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียว