• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

นิยามือสอง

หรือคุณหมายถึง