• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

บรรพ์

หรือคุณหมายถึง