• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

ผมเป็นของคุณหรือคุณเป็นของผม