พยากรณ์แห่งรักได้โปรดช่วยทำให้รักครั้งนี้สมหวังหน่อย