• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

วิญญาน

หรือคุณหมายถึง