• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

สัมผัสที่หกมองเห็นได้กลิ่นได้ยินสัมผัสเเละสื่อสาร