• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

หักเงิน

หรือคุณหมายถึง