• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

อยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่