• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

เจราลกับเอลซ่าคู่ที่โชคร้ายที่สุดในเรื่อง