• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

เรียกเธอว่าพระเจ้าสึซึมิยะฮารุฮิ