• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

และข้อความทำนองเดียวกันนี้ต่างๆมากมายจนแทบอ่านไม่ไหว