• ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·

โลกสวยของเราไม่ได้หมายความว่าพูดจาไพเราะมองโลกในแง่ดีนะ