ปรับสีเว็บเป็นปกติ
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ถึงต้องเขย่งไม่เก่งต้องขยัน , ไม่ถึงเว้ย
หรือคุณหมายถึง: ไม่แพง

ไม่ถึง

คำที่เกี่ยวข้อง

หรือคุณหมายถึง