ปรับสีเว็บเป็นปกติ
หรือคุณหมายถึง: dead

decade

หรือคุณหมายถึง