/>
ซ่อน
แสดง

จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ? (สาธารณสุขศาสตร์) []

วิว

 

 

จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ? (สาธารณสุขศาสตร์)

ขอบเขตงานที่สามารถทำได้

-การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษ ทางเสียง มลพิษทางน้ำ และขยะมูลฝอยทั้งในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
-การจัดหาน้ำสะอาดหรือน้ำประปา ให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน หรือ โรงงานอุตสาหกรรม
-การสุขาภิบาลอาหาร
-การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประเมินความเสี่ยงในโครงการต่างๆ
-การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ น้ำ อาหาร และขยะมูลฝอย
-การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด รวมทั้งควบคุมพาหะนำโรคในชุมชน
-การให้ความรู้ หรือคำปรึกษาในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่สนใจ และเกี่ยวข้อง


แหล่งงาน

หน่วยงานรัฐบาล เป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม  นักอาชีวอนามัย นักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงานและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน หรือนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในส่วนต่างๆ ดังนี้
-กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
-กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
-สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
-กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
-กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
-ฝ่ายสุขาภิบาล เขตเทศบาล
-ฝ่ายสุขาภิบาล เขตสุขาภิบาล
-สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
-สำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร
-กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
-อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ

เด็กดีดอทคอม :: เรียนรู้จากประสบการณ์ต้องเรียนที่ U of New Haven

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=pay

พี่เป้ - ผู้เขียน

มนุษย์บ้างานและบ้านวด ผู้ตกหลุมรักปลาแซลมอน การนอน และและออฟฟิศ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#สาธารณสุขศาสตร์ #สุขภาพ #สอบตรง #มหิดล #อาชีวอนามัย

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?