ซ่อน
แสดง

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง) []

วิว

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)


   คืบหน้า 18 สิงหาคม 56    รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

           ตอนนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกระเบียบการช่องทางรับเข้าศึกษาปี 2557 มาแล้ว โดยปีนี้ ม.เกษตรศาสตร์ ปรับโฉมการรับใหม่แตกต่างจากปีก่อนๆ โดยจะเปิดรับนิสิตใหม่ผ่าน 4 ระบบรับเข้าศึกษา ดังนี้....

            1.ระบบรับตรงร่วมกัน (เลือกได้ 4 คณะ  GAT PAT วิชาสามัญ สมัครได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว)
            2.ระบบโควตา (อาทิ โควตาท้องถิ่น, โควตานักกีฬา, โควตาศิลป พิจารณาจาก GAT PAT)
            3.ระบบรับตรงโดยคณะ (รับตรงที่คณะจัดสอบเอง ใช้ข้อสอบของคณะ มีทั้งหมด 24 คณะ)
            4.ระบบแอดมิชชั่นกลาง (เลือกได้ 4 อันดับร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ)

อ่านระเบียบการตัวเต็ม และรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
เข้าเว็บไซต์หลักรับตรง-โควตา ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่ รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

---------------------------------------------

           สวัสดีค่ะน้อง ๆ ที่น่ารักทุกคน บอกเลยว่าช่วงนี้ระเบียบการรับตรงออกมาอย่างถล่มทลาย ให้น้อง ๆ ม.6 ได้เตรียมตัวกันเต็มที่เลยค่ะว่าต้องวางแผนอ่านหนังสืออย่างไรบ้าง สอบอะไรบ้าง ทำอะไรตอนไหนบ้าง อีก 1 รับตรงที่เพิ่งออกมาใหม่ก็คือ โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admissions) เป็นการรับตรงร่วมกันทั้ง 4 วิทยาเขต โดยรายละเอียดจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ


 กำหนดการการสมัคร

- รับสมัครออนไลน์  7-27 พ.ย.56
- ชำระเงินค่าสมัคร  8-28 พ.ย.56
- ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการชำระเงิน  11-29 พ.ย.56
- สมัครสอบ GAT PAT 1/2557    1-27 ต.ค.56
- สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ  1-24 พ.ย.56
- สอบ GAT PAT 1/2557    7-10 ธ.ค.56
- สอบ 7 วิชาสามัญ  4-5 ม.ค.57
- ประกาศผลสอบ GAT PAT 1/2557  19 ม.ค.57
- ประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญ 11 ก.พ.57
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์  
  6 มี.ค.57
- ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์  13 มี.ค.57
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  24 มี.ค.57
- รายงานตัวและรับรหัสยืนยันตัวบุคคล  1-8 เม.ย.57
- ยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse  29 พ.ค.-2 มิ.ย.57
- ประกาสรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse และ ตัดสิทธิ์ Admission  5 มิ.ย.57

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

ตารางการรับเข้าศึกษา คณะ/สาขา จำนวนรับ
GPA แผนการเรียน เกณฑ์ในการคัดเลือก

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)


รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)


* ผู้สมัครคณะวนศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบวิชาเฉพาะทางวนศาสตร์
* ผู้สมัครคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย) ต้องมีคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ โดยคิดคะแนนเฉลี่ยดังต่อไปนี้ ภาษาไทย 20% สังคม 20% ภาษาอังกฤษ 10% และเข้ารับการทดสอบวิชาทางความถนัดทางวรรณคดี
* ผู้สมัครคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนทดสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 75 คะแนน
* ผู้สมัครคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (จีนธุรกิจ/ญี่ปุ่นธุรกิจ)  ต้องมีคะแนนทดสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 50 คะแนน
* กรณี คณะ/สาขา มิได้ระบุเฉพาะเจาะจงให้เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เลือกได้ 1 วิชา จากการทดสอบวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ PAT 7


รายละเอียดโครงการ >> คลิก

รายละเอียดการรับสมัคร >> คลิก

ปฏิทินการการสมัคร >> คลิก

.
เด็กแอดมิชชั่น 57 สมัครรับข่าวแอดมิชชั่นผ่าน SMS ได้แล้ววันนี้ !!

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

       แจ้งน้องๆ ที่สมัครรับข่าวแอดฯผ่าน SMS ในเดือน ก.ค.-ส.ค. นี้ รอพบ SMS เด็ดๆ ดังนี้

                  - เกาะติดแอดมิชชั่น 57 ของเด็ก ม.6 ทั้งประเทศ  รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
                  - อัพเดทไว!! ข่าวรับตรงหลังแอดมิชชั่น 57 ของทุกสถาบันรับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)              
                  - ตามติดข่าววงใน ทุกเหตุการณ์เรื่องสอบตรง และแอดมิชชั่นที่เด็กรุ่น 57 ต้องรู้!!
                  - รวมงานติวฟรีของทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ที่เด็ก ม.6 ไม่ควรพลาด 
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

(อยากรับข่าว SMS บ้าง มาอ่านวิธีสมัคร คลิกที่นี่ เลย)
.รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรงร่วม #ม.เกษตรศาสตร์ #KU Admissions #ข่าวรับตรง #บางเขน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?