/>
ซ่อน
แสดง

5 คณะ/สาขาวิชา ที่มักเปิดเฉพาะในรอบรับตรง (แอดมิชชั่นไม่ค่อยมีเปิด) []

วิว
             
           สวัสดีค่ะ เด็กแอด'59 ตอนนี้รับตรง/โควตา ของแต่ละมหาวิทยาลัยเริ่มทยอยกันออกมาแล้วนะคะ หลายคนอาจจะไม่สนใจรอบรับตรงกันเท่าไหร่ ตั้งใจรอรอบแอดมิชชั่น เพราะคิดว่ามีโอกาสมากกว่า มีเวลาเตรียมตัว รอเลือกคณะที่ชอบในรอบแอดมิชชั่นก็ได้ แต่พี่อีฟอยากจะบอกว่า น้องๆ กำลังคิดผิดค่ะ ถ้าวิชาที่น้องๆ อยากเข้านั้น มีแค่รอบรับตรง เท่านั้น !

           หลายคนอาจจะยังไม่รู้ ว่าบางคณะ/สาขาวิชา เปิดแค่รอบรับตรงเท่านั้น หรือเปิดรับน้อยมากในรอบแอดมิชชั่น เนื่องจากบางคณะ/สาขาวิชา จำเป็นต้องมีทักษะหรือพื้นฐานเฉพาะในการเข้าเรียน ทำให้น้องๆ ต้องแสดงผลงาน ทดสอบความสามารถพิเศษ หรือจำเป็นต้องมีการสอบคัดเลือกโดยการใช้ข้อสอบเฉพาะเพื่อทดสอบความรู้ วันนี้พี่อีฟขอยกตัวอย่าง 5 คณะ/สาขาวิชา ที่มีในรอบรับตรงเท่านั้น ! อย่าพลาดไปรอรอบแอดมิชชั่นกันนะ ไปดูกันเลยค่ะ

 

1.คณะศิลปกรรมศาสตร์/ดุริยางคศาสตร์/จิตรกรรมฯ/มัณฑนศิลป์
             เป็นคณะที่เกือบทุกสาขา/มหาวิทยาลัยเปิดในรอบรับตรงค่ะ อาจจะมีบ้างที่เปิดรับในรอบแอดมิชชั่น แต่ก็เปิดรับน้อยมากจริงๆ เนื่องจากคณะเหล่านี้ เป็นคณะที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถพิเศษในการเข้าศึกษาต่อ เช่น การร้องเพลง การเล่นดนตรี ความสามารถด้านศิลปะ ความสามารถด้านนาฏศิลป์ เป็นต้น ทำให้ต้องมีการแสดงผลงาน แสดงความสามารถพิเศษ หรือสอบความถนัดเพิ่มเติม ทำให้เน้นเปิดรอบรับตรงมากกว่าค่ะ


เปิดเฉพาะรอบรับตรงเท่านั้น : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว, คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล, คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร,
คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร

เปิดรอบแอดมิชชั่น : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

2.คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
            ถึงแม้ว่าการแข่งขันในรอบแอดมิชชั่นของคณะนี้จะสูงมาก แต่คณะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคณะเลยนะคะ ที่มีบางสาขาของหลายมหาวิทยาลัยเปิดในรอบรับตรงเท่านั้นค่ะ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นสาขาที่ต้องมีทักษะเฉพาะทางเช่น ดนตรี ศิลปะ พละ เป็นต้น ใครเล็งสาขาเหล่านี้ไว้ ก็ต้องดูให้ดีนะคะ ว่ามหาวิทยาลัยไหนเปิดเฉพาะรับตรง มหาวิทยาลัยไหนเปิดแอดมิชชั่นด้วย จะได้ไม่พลาดค่ะ


เปิดเฉพาะรอบรับตรงเท่านั้น : คณะครุศาสตร์ (สาขาวิชาดนตรีศึกษา,ศิลปศึกษา,สุขศึกษาและพลศึกษา) จุฬาฯ, คณะศึกษาศาสตร์ มศว
เปิดรอบแอดมิชชั่น : คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) มศว

3.คณะแพทยศาสตร์
             เป็นคณะเดียวใน 5 คณะที่พี่อีฟยกตัวอย่างมาเลยนะคะ ที่มีเปิดเฉพาะรับตรงเท่านั้น และนอกจากโครงการ กสพท.ที่น้องๆ คุ้นเคยและช่วงนี้กำลังมีการเปิดรับสมัคร แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีเปิดรับตรงของมหาวิทยาลัยเองด้วยนะคะ เช่น รับตรงแพทย์ รามาฯ, รับตรงแพทย์ จุฬาฯ, รับตรงแพทย์ ม.ขอนแก่น เป็นต้นค่ะ ใครที่ตั้งใจจะเรียนแพทย์ ก็ต้องเตรียมตัวเร็วหน่อยนะคะ เพราะเป็นรับตรงที่เปิดรับเร็วก่อนคณะอื่นเลย
             นอกจากการเรียนแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโดยตรง ที่มีในรอบรับตรงเท่านั้น ในรอบแอดมิชชั่นก็มีคณะเกี่ยวกับการแพทย์ที่เปิดการเรียนการสอนแล้วได้รับใบประกอบโรคศิลปะ (คนละส่วนกับใบประกอบวิชาชีพทางการแพทย์นะคะ
อย่าเข้าใจผิดกัน) เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพด้านที่เรียนมาได้

เปิดเฉพาะรอบรับตรงเท่านั้น : แพทย์ 13 สถาบันผ่านกสพท., แพทย์ รามาฯ, แพทย์ จุฬาฯ, แพทย์ ม.ขอนแก่น
เปิดรอบแอดมิชชั่น : คณะการแพทย์แผนไทย หาดใหญ่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์, คณะการแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
              เป็นคณะที่ยังมีที่นั่งรอบแอดมิชชั่นนะคะ แต่บางมหาวิทยาลัยมีไม่ครบทุกสาขาที่แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดรับ บางสาขาเปิดเฉพาะแค่รอบรับตรงเท่านั้น ซึ่งนอกจากควรจะมีคะแนน PAT4 ที่สูงมากและทักษะพื้นฐานที่ดี รับตรงของคณะนี้บางมหาวิทยาลัยกำหนดเกรดและสายการเรียนด้วย ดังนั้น อย่าลืมอ่านระเบียบการและติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยที่น้องๆ สนใจด้วยนะคะ


เปิดเฉพาะรอบรับตรงเท่านั้น : สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาฯ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรอบแอดมิชชั่น : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

5.สำนักวิชา/วิทยาลัย บางมหาวิทยาลัย
             น้องๆ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่ง เปิดสำนักวิชา/วิทยาลัยเพิ่มเติมจากคณะที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัย และ
สำนักวิชา/วิทยาลัย บางมหาวิทยาลัย เปิดเฉพาะรอบรับตรงเท่านั้น ! ถ้าไม่ได้มีความสนใจ หรือไม่มีโอกาสหาข้อมูลเพิ่มเติม เปิดดูในระเบียบการแอดมิชชั่น อาจจะไม่เห็นคณะต่างๆ เหล่านี้ได้เลยนะคะ
             สำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดเป็นสำนักวิชาอยู่แล้ว ก็จะมีทั้งรอบรับตรงและสามารถแอดมิชชั่นเข้าได้ตามปกติค่ะ


เปิดเฉพาะรอบรับตรงเท่านั้น : สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ (SAR) ,วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (นานาชาติ) มศว (IC) , วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
เปิดรอบแอดมิชชั่น : สำนักวิชา ม.แม่ฟ้าหลวง, สำนักวิชา ม.วลัยลักษณ์, วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล


            เป็นยังไงกันบ้างคะ มีคณะที่น้องๆ สนใจกันรึเปล่าเอ่ย ถ้ามี อย่าลืมเช็คดูให้ดีนะคะ ว่าคณะ/สาขาวิชาที่เราอยากเข้าของแต่ละมหาวิทยาลัย เปิดรอบรับตรงหรือรอบแอดมิชชั่น ถ้ามีแค่รอบรับตรง ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเลยค่ะ เพราะพลาดไป ไม่มีรอบแอดมิชชั่นให้แก้ตัวแล้ว และที่พี่อีฟนำมาให้ดูวันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของคณะต่างๆ นะคะ พี่ๆ คณะไหนที่เข้าเกณฑ์ สามารถแนะนำคณะของตัวเองเข้ามาได้เลยนะคะ น้องๆ รุ่นต่อไปจะได้รู้และเตรียมตัวเข้าไปเป็นรุ่นน้องของเรา สวัสดีค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=eve

พี่อีฟ - ผู้เขียน

Columnist

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง59 #รับตรง #โควตา59 #โควตา #แอดมิชชั่น59 #แอดมิชชั่น #คณะ #มีแค่รอบรับตรง #ไม่มีแอดมิชชั่น #สำนักวิชา #วิทยาลัย #ศิลปกรรมศาสตร์ #สถาปัตยกรรมศาสตร์ #สถาปัตฯ #ครุศาสตร์ #ศึกษาศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?