/>
ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! โควตา-รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร (รับจัดเต็ม 24 สาขา) []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 13 พ.ค. 59  150,921 วิว
17 ส.ค. 58 - 15 ก.ค. 59 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 3 คณะ 2,165 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
ปิดรับสมัครแล้ว
 3 พ.ค. 59  150,921 วิว
17 ส.ค. 58 - 31 พ.ค. 59 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 1 คณะ 160 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
160 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
ปิดรับสมัครแล้ว
 26 ส.ค. 58  150,921 วิว
17 ส.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 1 คณะ 340 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
340 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
ปิดรับสมัครแล้ว
 3 พ.ค. 59  150,921 วิว
17 ส.ค. 58 - 15 ก.ค. 59 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 1 คณะ 160 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

            สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งก็มีข่าวรับตรงมาฝากน้องๆ อีกเช่นเคย คือ รับตรง 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ค่ะ เปิดรับทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ แต่มีคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่จะเปิดรับสมัครไม่เหมือนคณะอื่นๆ เอาเป็นว่าเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ

 


>> โครงการที่เปิดรับ
        - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
        - โครงการภาคพิเศษ
        - โครงการคณะสาธารณสุขศาสตร์


>> คณะและสาขาที่เปิดรับ
        - คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
             * หลักสูตรทรัพยากรเกษตร
             * หลักสูตรสัตวศาสตร์
             * หลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
             * หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
             * หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
             * หลักสูตรประมง
        - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
             * หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
             * หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
             * หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
             * หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
             * หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
             * หลักสูตรเคมีประยุกต์
             * หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
             * หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
             * หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
        - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
             * หลักสูตรการจัดการ
             * หลักสูตรการตลาด
             * หลักสูตรการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
             * หลักสูตรบัญชี
             * หลักสูตรการเงิน
             * หลักสูตรภาษาอังกฤษ
             * หลักสูตรนิติศาสตร์
             * หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
        - คณะสาธารณสุขศาสตร์


>> กำหนดการรับสมัคร
        - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา   สมัคร  17 ส.ค.58 - 15 ก.ค.59
        - โครงการภาคพิเศษ                        สมัคร  17 ส.ค.58 - 15 ก.ค.59
        - โครงการคณะสาธารณสุขศาสตร์        สมัคร  17 ส.ค.58 - 30 ก.ย.58

 
>> ระเบียบการสมัคร คลิก
       
>> ขั้นตอนการสมัคร
        - ขั้นตอนการสมัครทุกหลักสูตร ยกเว้นคณะสาธารณสุขศาสตร์ คลิก
        - ขั้นตอนการสมัครคณะสาธารณสุขศาสตร์ คลิก
        - ขั้นตอนการสมัครหลักสูตรนิติศาสตร์ คลิก คลิก

>> รายละเอียดอื่นๆ
        - เว็บไซด์โครงการ  http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission/
        - สมัครรับตรง         http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission/Insert.jsp
        -
Facebook: Admission ku.csc เปิดให้สมัครแล้ว! บริการข่าวแอดมิชชั่น-รับตรง 59 ผ่านทาง SMS คลิกที่นี่


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 59 #โควตา 59 #รับตรง59 #รับตรงมก. #รับตรงเกษตร #ม.เกษตรศาสตร์ #สกลนคร #รับตรง ม.เกษตร #มก.สกลนคร #โครงการปกติ #ภาคพิเศษ #ภาคพิเศษ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?