/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ปิดเทอมนี้ มันแน่! รวมค่ายคณะในฝัน ม.ปลาย (วันนี้ ถึงสิ้นปี) []

วิว

          สวัสดีค่ะ ยิ่งเวลาแห่งการสอบใกล้เข้ามา หลายคนที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ ก็คงเริ่มกังวลใจแล้วใช่ไหมคะ ว่าจะเรียนคณะอะไร หรือเลือกสอบวิชาไหนดี คนไหนเจอแล้ว ก็เริ่มลงมือทำตามความฝันกันได้เลย แต่อีกหลายคนที่หายังไง ก็ยังไม่เจอคณะที่ตัวเองสนใจสักที วันนี้พี่อีฟเลยขอมาแนะนำอีก 1 กิจกรรมค้นหาตัวเอง ที่เคยได้รับคำยืนยันจากน้องๆ หลายคนเลยค่ะ ว่าวิธีนี้ได้ผลจริง นั่นก็คือ การไปค่าย ! ค่ะ
 

          ค่าย ที่พี่อีฟพูดถึง คือ กิจกรรมที่คณะต่างๆ จัดขึ้นให้น้องๆ ม.ปลาย มาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อค้นหาตัวเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในคณะนั้นๆ ซึ่งก็จะมีหลายรูปแบบ ดังนี้
          - ระยะเวลาการเข้าร่วม : ไปเช้า-เย็นกลับ , ค้าง 1 คืน , พัก 3 วัน 2 คืน
          - ลักษณะกิจกรรมภายในค่าย : การติวหรือการแนะนำการสอบเข้า , 
การแนะนำคณะ หลักสูตร , การเข้าฐานทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะนั้นๆ , การพูดคุยกับรุ่นพี่ภายในคณะ
          - ค่าใช้จ่าย : มีทั้งเสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่าย)
          ใครสนใจคณะไหน เตรียมตัวสมัครได้เลยค่ะ พี่อีฟรวบรวมมาไว้ให้แล้ว

 

ค่ายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
          
 - ค่าย สานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 12 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2558 (จัดกิจกรรม 22-25 มกราคม 2559) ดูรายละเอียด
คลิกที่นี่ !

ค่ายสัตวแพทยศาสตร์
           - ค่าย เส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น หมดเขตรับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2558 (จัดกิจกรรม 14-17 มกราคม 2559) ดูรายละเอียด
คลิกที่นี่ !

ค่ายวิศวกรรมศาสตร์
          
- ค่าย Cel Camp 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมดเขตรับสมัคร 30 ตุลาคม 2558 (จัดกิจกรรม 11-15 ธันวาคม 2558) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !
          - ค่าย ขจีแคมป์ครั้งที่ 6 (6th K'GE CAMP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ม.เกษตรศาสตร์ หมดเขตรับสมัคร 6 ตุลาคม 2558 (จัดกิจกรรม 13-15 พฤศจิกายน 2558) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !
          - ค่าย Larngear Camp 15th ค่ายลานเกียร์ ครั้งที่ 15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมดเขตรับสมัคร 17 ตุลาคม 2558 (จัดกิจกรรม 14-17 มกราคม 2559) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !
          - ค่าย ติวฟรี ครั้งที่ 30 (ค่ายติว PAT 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2558 (จัดกิจกรรม 9-13 ธันวาคม 2558) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !
          ค่าย Mat-E youth camp 12 ค่ายเยาวชนคนวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ม.เกษตรศาสตร์ หมดเขตรับสมัคร 24 ธันวาคม 2558 (จัดกิจกรรม 5-7 กุมภาพันธ์ 2559) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !
 

ค่ายวิทยาศาสตร์
          - ค่าย Genetics Youth Camp 14th "CSI:KASETSART :: The Mystery of an Empty room" ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ หมดเขตรับสมัคร 16 ตุลาคม 2558 (จัดกิจกรรม 21-22 พฤศจิกายน 2558) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !
          - ค่าย Young Leader Scientist Camp ผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมดเขตรับสมัคร 13 พฤศจิกายน 2558 (จัดกิจกรรม 14-17 มกราคม 2559) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !

ค่ายแพทยศาสตร์
           - ค่าย ปั้นหมอ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ หมดเขตรับ 31 ตุลาคม 2558 (จัดกิจกรรม 2-3 เมษายน 2559) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !

ค่ายเภสัชศาสตร์
          - ค่าย Pharma camp อยากเป็นเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมดเขตรับสมัคร 15 ธันวาคม 2558 (จัดกิจกรรม 13-14 กุมภาพันธ์ 2559) ดูรายละเอียด
คลิกที่นี่ !
          - ค่าย Pharmacy camp 8 Born to be pharmacist คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ หมดเขตรับสมัคร 5 ตุลาคม 2558 (จัดกิจกรรม 23-25 ตุลาคม 2558) ดูรายละเอียด
คลิกที่นี่ !
          - ค่าย Born to be a pharmacist "Pharmfun ฉันจะเป็นเภสัชกร" ครั้งที่ 15 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หมดเขตรับสมัคร 22 ตุลาคม 2558 (จัดกิจกรรม 16-17 มกราคม 2559) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !
          - งาน Open House เปิดบ้านเภสัชบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา หมดเขตรับสมัคร 11 ตุลาคม 2558 (จัดกิจกรรม 24-25 ตุลาคม 2558) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !
 

ค่ายรัฐศาสตร์ - นิติศาสตร์
           - ค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์รักประชาธิปไตย ครั้งที่ 6 ตอนกระดานหก คณะรัฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ หมดเขตรับสมัคร 11 ตุลาคม 2558 (จัดกิจกรรม 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !

ค่ายสถาปัตยกรรมศาสตร์
          - ค่าย "วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ หมดเขตรับสมัคร 9 ตุลาคม 2558 (จัดกิจกรรม 13-17 ตุลาคม 2558) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !
          - ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม ค่ายไอดีไหนไฟแรงเฟร่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมดเขตรับสมัคร 10 ตุลาคม 2558 (จัดกิจกรรม 15-18 ตุลาคม 2558) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !

มหาวิทยาลัย
          งาน SU Open House ม.ศิลปากร จัดกิจกรรมในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ม.ศิลปากร วังท่าพระ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !
          งาน TU Open House ม.ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ !
 

งาน Dek-D's Admission On Stage 
          ปิดท้ายด้วยานจากเว็บไซต์ Dek-D.com ที่จะช่วยให้น้องๆ สามารถค้นหาตัวเอง จากทอล์คโชว์สุดฮา สาระแน่น ว่าด้วยเรื่องแอดมิชชั่น ซึ่งครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการเตรียมตัววางแผนสอบเข้า 12 คณะฮิตให้ติดชัวร์ ทั้งคณะสายวิทย์และคณะสายศิลป์ ซึ่งนอกจากจะมีพี่ลาเต้ และพี่อาตูจากเว็บไซต์ Dek-D.com แล้ว น้องๆ ยังจะได้พบกับรุ่นพี่แขกรับเชิญบนเวที จากคณะต่างๆ ที่จะมาให้ข้อมูลและประสบการณ์แอดมิชชั่นมากมาย รอบกรุงเทพฯ เตรียมตัวให้ดี ใครมีบัตรแล้วมาเจอกันได้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ที่ไบเทคบางนา
 

งาน Dek-D's Admission Fair
          งานแฟร์ที่รวมบูธสินค้าและบริการต่างๆ มาให้น้องๆ ใช้บริการฟรี ตลอดงาน Dek-D's Admission On Stage ซึ่งบูธของเด็กดีเองมีอยู่ 6 บูธ ดังนี้ บูธโปรแกรมค้นหาคณะที่เหมาะกับคุณ, บูธคลินิกแอดมิชชั่น, บูธโปรแกรมทดสอบความถนัดแพทย์, บูธปรึกษารุ่นพี่คณะท็อปฮิต, บูธโปรแกรมค้นหารับตรง และนอกจากนั้นยังมีบูธจากมหาวิทยาลัยและสินค้าต่างๆ ให้น้องๆ เข้าร่วมสนุกมากมาย งานนี้ฟรี ! รอบกรุงเทพฯ มาเจอกันได้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ที่ไบเทคบางนา
 

          เป็นยังไงกันบ้างคะ น้องๆ คนไหน สนใจคณะไหน ก็รีบไปสมัครกันได้เลย แต่อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะ นอกจากนั้นที่เพื่อนๆ หลายคนเคยบอกมาว่า ค่ายสามารถเป็นอีกหนึ่งวิธีในการค้นหาตัวเองได้นั้น เพราะบางคนไปแล้วชอบมาก ก็อยากเรียนมากกว่าเดิมค่ะ แต่บางคนไปแล้วก็รู้สึกไม่ใช่ กลับมาเปลี่ยนใจกันแทบไม่ทันเลยค่ะ ใครอยากรู้จักคณะที่ตัวเองสนใจ แถมได้เพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน พี่อีฟคิดว่า การไปค่ายก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจเลยนะคะ สวัสดีค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=eve

พี่อีฟ - ผู้เขียน

Columnist

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ค่าย #open house #ค่ายบัญชีฯ #ค่าย dek-d #ค่ายวิทยาศาสตร์ #ค่ายวิศวะฯ #ค่ายขจีแคมป์ #ค่าย gyc #ค่ายอยากเป็นเภสัชกร #Dek-D's Admission On Stage #Dek-D's Admission Fair

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?