/>

เคลียร์ข้อสงสัย ม.6 "ยืนยันสิทธิ์รับตรง" คืออะไร? ยืนยันแล้วจะเกิดอะไรขึ้น! []

วิว
         สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนค่ะ ช่วงนี้เดินสายสอบตรงกันอยู่รึเปล่า? เหนื่อยมั้ยๆ ถ้าเหนื่อยก็สู้ๆ ช่วงนี้มีรับตรงเข้ามาหลายโครงการมากเลย น้องบางคนสอบติดชีวิตเริ่มสบาย ส่วนน้องอีกหลายคนตอนนี้ถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัยแล้วนะคะ อีกนิดเดียวก็จะได้ตามเพื่อนเข้าไปลั้นลาแล้ว        


 
         วันนี้พี่เมก้าเลยถือโอกาสเข้ามาย้ำและแนะแนวทางให้ล่วงหน้าเลยว่า ถ้าวันหนึ่งน้องๆเกิดติดรับตรงขึ้นมา การยืนยันสิทธิ์คืออะไร แล้วจะมีผลต่อเราอย่างไรบ้าง รับรองว่าน้องพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งนี้แน่นอนค่ะ "ยืนยันสิทธิ์รับตรง"

การยืนยันสิทธิ์รับตรง คืออะไรนะ?
         การยืนยันสิทธิ์รับตรงเป็นการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเมื่อน้องๆสอบผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงของคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการ หลังจากยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยทางสถาบันจะถือว่าน้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทันที ซึ่งการยืนยันสิทธิ์รับตรงนี้จะส่งผลต่อน้องๆในหลายกรณีตามโครงการรับตรงแต่ละรูปแบบ ดังนั้นพี่เมก้าจึงขอทวนความจำน้องๆอีกสักครั้งเกี่ยวกับกลุ่มโครงการรับตรงก่อนนะคะ
 
         กลุ่มที่ 1 รับตรงในกลุ่มโครงการแพทย์
         กลุ่มที่ 2 รับตรงร่วมกัน (เคลียริ่งเฮ้าส์)
         กลุ่มที่ 3 รับตรงทั่วไปทุกโครงการในประเทศ (ไม่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮ้าส์)

         รู้รูปแบบรับตรงกันไปแล้ว ตามไปดูกันต่อเลยค่ะว่าหลังจากที่น้องๆยืนยันสิทธิ์รับตรงไปแล้วจะมีผลตามมาอย่างไรบ้าง


การยืนยันสิทธิ์รับตรงในกลุ่มโครงการแพทย์
         รับตรงกลุ่มโครงการแพทย์ค่อนข้างมีรายละเอียดระบุในกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเยอะ เวลาสมัครควรศึกษารายละเอียดต่างๆให้ดีค่ะ เพราะหลังจากที่น้องยืนยันสิทธิ์รับตรง รายงานตัว รวมถึงทำสัญญาเป็นนักศึกษาแพทย์ไปเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันจะคัดรายชื่อน้องออกจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์สอบทันที ทั้งระบบกลาง Admissions และระบบรับตรงแพทย์โครงการอื่น

         ตัวอย่าง น้องเมก้าสอบติดโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังการยืนยันสิทธิ์ น้องเมก้าจะไม่สามารถยื่นคะแนนแอดมิชชั่นได้และถูกตัดสิทธิ์การสอบเข้าศึกษาใน กสพท ซึ่งถือว่าเป็นรับตรงแพทย์เหมือนกัน


การยืนยันสิทธิ์รับตรงร่วมกัน (เคลียริ่งเฮ้าส์)
         รับตรงรูปแบบนี้ หลังจากที่น้องๆสอบติดและเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในสถาบันที่เข้าระบบรับตรงร่วมกันหรือเคลียริ่งเฮ้าส์เรียบร้อย ทาง สอท.จะส่งรายชื่อไปทางมหาวิทยาลัยให้รับทราบ น้องจะถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง รวมถึงรับตรงของสถาบันอื่นที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ไปโดยอัตโนมัติ แต่ยังสามารถสอบรับตรงโครงการอื่นของมหาวิทยาลัยนอกระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ได้อยู่นะคะ

         ตัวอย่าง น้องเมก้าสอบติดรับตรง 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ KU Admission (เข้าร่วมในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์) ได้ยืนยันสิทธิ์รับตรงและชำระเงินค่าประกันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นที่เรียบร้อย ผลคือน้องเมก้ามีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสมบูรณ์แล้ว โดยจะถูกตัดสิทธิ์รับตรงของสถาบันอื่นที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ รวมถึงตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นไปโดยปริยาย

         แต่ถ้าระหว่างนั้นน้องเมก้ากำลังรอวันประกาศผลรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่เคยสอบไว้ด้วย ผลปรากฎว่าสอบติดและอยากเข้าเรียนที่นี่มาก น้องเมก้าก็สามารถเลือกเรียนได้เพราะสถาบันดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ โดยต้องทำเรื่องขอสละสิทธิ์เข้าเรียนใน ม.เกษตรศาสตร์ให้เรียบร้อย หรือยอมเสียเงินค่าธรรมเนียมไปนั่นเอง


การยืนยันสิทธิ์รับตรงทั่วไปทุกโครงการในประเทศ (ไม่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮ้าส์)
         การยืนยันสิทธิ์รับตรงทั่วไปทุกโครงการในประเทศ มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะและหลากหลายมาก หลังจากที่น้องๆยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ผลที่เกิดก็จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประกาศและระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัย พี่เมก้ายกตัวอย่างมาให้ดูดังนี้นะคะ

        
กรณีที่ 1 ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลางและตัดสิทธิ์รับตรงโครงการอื่นของมหาวิทยาลัย แต่มีสิทธิ์สอบรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น

         ตัวอย่าง น้องเมก้าสอบตรงติดโครงการเรียนดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ยืนยันสิทธิ์ไปเรียบร้อย เท่ากับว่าถูกตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นและไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ (โควตา) ซึ่งเป็นรับตรงในรูปแบบอื่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีก แต่ยังมีสิทธิ์สอบตรงของมหาวิทยาลัยอื่นได้ โดยต้องยอมเสียเงินค่าธรรมเนียมที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษานั้นไปค่ะ

        
กรณีที่ 2 ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง แต่มีสิทธิ์สอบรับตรงโครงการอื่นของมหาวิทยาลัยและรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น

         ตัวอย่าง น้องเมก้าสอบตรงติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในระบบโควตา ได้ยืนยันสิทธิ์ไปเรียบร้อย เท่ากับว่าถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลางเพียงอย่างเดียว แต่น้องเมก้าก็ยังสามารถสอบเข้าในระบบรับตรงซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงสอบรับตรงโครงการพิเศษ หรือโควตาอื่นๆของทุกมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าศึกษาได้ โดยต้องยอมสละค่าธรรมเนียมเช่นเดิมค่ะ

        
กรณีที่ 3 ไม่ตัดสิทธิ์การยื่นคะแนนแอดมิชชั่นและมีสิทธิ์สอบรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น

         ตัวอย่าง น้องเมก้าสอบตรงติดมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปเรียบร้อย หากน้องเมก้าอยากสอบแอดมิชชั่นหรือสอบตรงมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทางสถาบันก็เปิดโอกาสให้เดินหน้ายื่นคะแนนสอบได้เต็มที่เลยค่ะ ไม่ถูกตัดสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น

สรุปศัพท์
         การยืนยันสิทธิ์รับตรง หมายถึง การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากที่น้องๆสอบผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงของคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการ และการยืนยันสิทธิ์รับตรงนี้จะส่งผลต่อน้องๆในหลายกรณีตามโครงการรับตรงแต่ละรูปแบบ ดังนี้

1. การยืนยันสิทธิ์รับตรงในกลุ่มโครงการแพทย์
         ๐ ตัดสิทธิ์ระบบกลาง (Admissions)
         ๐ ตัดสิทธิ์ระบบรับตรงแพทย์โครงการอื่น

2. การยืนยันสิทธิ์รับตรงร่วมกัน (เคลียริ่งเฮ้าส์)
         ๐ ตัดสิทธิ์ระบบกลาง Admissions  
         ๐ ตัดสิทธิ์รับตรงสถาบันอื่นที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
         ๐ มีสิทธิ์สอบรับตรงโครงการอื่นของมหาวิทยาลัยนอกระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

3. การยืนยันสิทธิ์รับตรงทั่วไปทุกโครงการในประเทศ (ไม่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮ้าส์) ขึ้นอยู่กับประกาศและระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัย
         ๐ ตัดสิทธิ์ระบบกลาง Admissions และตัดสิทธิ์รับตรงโครงการอื่นของมหาวิทยาลัย แต่มีสิทธิ์สอบรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น
         ๐ ตัดสิทธิ์ระบบกลาง Admissions แต่มีสิทธิ์สอบรับตรงโครงการอื่นของมหาวิทยาลัยและรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น
         ๐ ไม่ตัดสิทธิ์ระบบกลาง Admissions และมีสิทธิ์สอบรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น


         เป็นไงบ้างคะน้องๆ งงกันรึเปล่าเอ่ย? อย่างที่พี่เมก้าบอกว่ารับตรงเป็นโครงการใหญ่มหึมามากๆ แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญด้วย ก่อนสอบรับตรงจึงควรอ่านรายละเอียดจากประกาศรับสมัครหรือระเบียบการรับตรงของมหาวิทยาลัยนั้นๆให้ดีและรอบคอบจะได้ไม่เสียสิทธิ์การเข้าศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัยที่น้องต้องการจริงๆ เพราะหากพลาดไปแล้วนอกจากเสียน้ำตา บางโครงการยังทำให้สูญเสียเงินในกระเป๋าสตางค์ด้วยนะคะ   
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง #ยืนยันสิทธิ์รับตรง #ศัพท์สำคัญ #กสพท #รับตรงทั่วไป #รับตรงร่วมกัน #เคลียริ่งเฮ้าส์ #แอดมิชชั่น 59 #ภาษาแอดมิชชั่น #ภาษาแอดมิชชั่น

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?