/>

โควตาพิเศษ 59 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 30 พ.ย. 58  8,299 วิว
30 พ.ย. 58 - 15 ม.ค. 59 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 4 คณะ - ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
0 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
0 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
0 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
0 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งรับตรงสายวิทยาศาสตร์ ที่บอกเลยว่าไม่ต้องมีคะแนน GAT PAT หรือคะแนนวิชาสามัญ เลยค่ะ แล้วไม่ต้องสอบข้อเขียนด้วย วัดกันที่สัมภาษณ์ไปเลย รับตรงที่ว่านี้ก็คือ โควตาพิเศษ 59 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับทั้งหมด 4 สาขาทั้งวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ไปดูรายละเอียดกันเลย
 

>> สาขาที่เปิดรับ และ คุณสมบัติผู้สมัคร
        - วิทยาการคอมพิวเตอร์
                * สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์)
                * มี GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.50
                * มี GPA เฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75 (หรือ)
                * มีหลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

        - เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
                * สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
                * มี GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.50
                * เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านมัลติมีเดีย กราฟิก และแอนิเมชั่น

        - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                * สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์)
                * มี GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.50
                * มี GPA เฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50
                * หากเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันหรือทำโครงงานทางด้านเทคโนโลยี
                   สารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรม, หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับ
                   โรงเรียนหรือสูงกว่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

        - วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
                * สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์)
                * มี GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.50
                * มี GPA เฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.50
                * หากเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันหรือทำโครงงานทางด้านเทคโนโลยี
                   สารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรม, หรือวิทยาศาสตร์ ในระดับ
                   โรงเรียนหรือสูงกว่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


>> เกณฑ์ในการคัดเลือก
        - คุณสมบัติเบื้องต้นตามแต่ละสาขากำหนด
        - GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด
        - สอบสัมภาษณ์


>> ปฏิทินโครงการ
        - สมัคร                                                                 30 พ.ย.58 - 15 ม.ค.59
        - ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                       21 ม.ค.59
        - สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (Skype/Facebook)    23 - 27 ม.ค.59
        - สอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง                                        27 ม.ค.59
        - ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา                             29 ม.ค.59


>> ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 59 #รับตรง #รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 59 #รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง #รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง #ม.แม่ฟ้าหลวง #รับตรง วิทยาฯ #รับตรง วิศวะเทคโนโลยีสารสนเทศ #สอบตรง 59 #สอบตรง 59

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?