/>
ซ่อน
แสดง

รวมรับตรงต้อนรับปีใหม่! เปิดรับสัปดาห์แรกของปี (4-10 ม.ค.59) []

วิว

           สวัสดีค่ะ เปิดมาสัปดาห์แรกก็มีรับตรงเปิดรับสมัครหลายโครงการเลย ซึ่งทุกโครงการที่เปิดรับในสัปดาห์ที่ผ่านมารับทั่วประเทศเลยค่ะ รวมมาทั้งหมด 5 โครงการ จะมีโครงการอะไร คณะไหน และสถาบันใดบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 

>> รับตรง 59 นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        - คณะที่เปิดรับ
             * คณะนิเทศศาสตร์
             * คณะวิทยาศาสตร์
             * คณะเศรษฐศาสตร์
             * คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
             * คณะจิตวิทยา
             * คณะอักษรศาสตร์
             * คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
             * คณะวิศวกรรมศาสตร์
        - สมัครได้ทั้ง ม.6 , เด็กซิ่ว และเทียบเท่า
        - มีคะแนนสอบพิเศษต่าง ๆ เช่น TOEFL, IELTS, SAT I, CU-AAT, CU-TEP, เป็นต้น
        - สมัครได้ตั้งแต่ 4 - 29 ม.ค.59 (เปิดรับทุกคณะพร้อมกัน)
        - อ่านรายละเอียด ฉบับเต็ม
คลิกที่นี่

>> รับตรง 59 สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.แม่ฟ้าหลวง
        - เปิดรับ 30  ที่นั่ง
        - สมัครได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว (เฉพาะสายวิทย์) เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
        - มีผลสอบวิชาสามัญวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมฯ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
        - สมัครทาง www.admission.mfu.ac.th  ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 ม.ค.59
        - อ่านรายละเอียด ฉบับเต็ม
คลิกที่นี่

>> โควตาพิเศษ 59 คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่
        - โครงการที่เปิดรับ
             * โครงการรับนักศึกษาทายาทผู้ประกอบการ
             * โครงการรับนักศึกษาทายาทศิษย์เก่า
             * โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำ
        - รับเฉพาะ ม.6 เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
        - มีคุณสมบัติตามที่แต่ละโครงการกำหนด
        - สมัครได้ตั้งแต่ 4 - 29 ม.ค.59
        - อ่านรายละเอียด ฉบับเต็ม
คลิกที่นี่

>> รับตรง 59 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
        - เปิดรับ 85 ที่นั่ง ทั้งทุนกองทัพบก และทุนส่วนตัว
        - รับเฉพาะ ม.6 สายวิทย์เท่านั้น
        - มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
        - มีผลสอบ O-NET, GAT, PAT 2
        - สมัครได้ตั้งแต่ 4 ม.ค. - 17 เม.ย.59
        - อ่านรายละเอียด ฉบับเต็ม
คลิกที่นี่

>> รับตรง 59 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
        - เปิดรับ 80 ที่นั่ง ทั้งทุนส่วนตัวกองทัพเรือ และทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ
        - สมัครได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว
        - มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม
        - ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
        - ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
        - มีผลสอบ O-NET, GAT, PAT 2
        - สมัครได้ตั้งแต่ 4 ม.ค. - 4 เม.ย.59
        - อ่านรายละเอียด ฉบับเต็ม
คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 59 #รับตรง #รับตรง จุฬาฯ 59 #รับตรง ม.เชียงใหม่ 59 #รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 59 #รวมรับตรง #รับตรง พยาบาล #สอบตรง 59 #สอบตรง 59

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?