/>
ซ่อน
แสดง

รับตรงมาใหม่ทุกวัน! รวมรับตรงเปิดรับสมัคร 18-24 ม.ค.59 []

วิว

          สวัสดีค่ะ ใครที่กำลังมองหารับตรงใหม่ๆ เพื่อที่จะสมัครในช่วงเกือบโค้งสุดท้ายก่อนแอดมิชชั่น 59 แบบนี้ พี่แป้งรวบรวมมาไว้ที่นี่แล้วค่ะ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา (18-24 ม.ค.59) มีรับตรงโครงการใหม่เปิดรับสมัครเกือบทุกวัน จะมีโครงการไหนบ้าง เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
 

เริ่ม 18 ม.ค.59
รับตรง 59 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
       สมัคร    18 ม.ค.59 - 20 เม.ย.59
        - หลักสูตรที่เปิดรับ
             * หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) (จากมหาวิทยาลัยมหิดล)
        - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์)
        - เป็นสตรีโสดหรือชายโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี (คือ ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2537-2542)
        - เพศหญิง น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า
          155 เซนติเมตร
        - เพศชาย น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 161 เซนติเมตร และ
          ไม่มีรอยสักบนร่างกาย
        - มีผลสอบ GAT, PAT 2
        - มีผลสอบ O-NET ทั้ง 8 วิชา
        - อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

โควตาพิเศษ 59 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
       สมัคร    18 ม.ค.59 - 19 ก.พ.59
        - สาขาที่เปิดรับ
             * สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
             * สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
             * สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
        - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์)
        - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
        - คัดเลือกโดยการเขียนเรียงความ, ถ่ายคลิปสร้างสรรค์ ตามที่สาขากำหนด
        - อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่


เริ่ม 19 ม.ค.59
รับตรง 59 ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ม.แม่ฟ้าหลวง
       สมัคร    19 ม.ค.59 - 19 ก.พ.59
        - หลักสูตรที่เปิดรับ
             * หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
             * หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
             * หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
             * หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
             * หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
             * หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
        - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
        - มีความสามารถอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้
             * มีความสามารถทางด้านดนตรีสากล
             * มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย-พื้นบ้านล้านนา
             * มีความสามารถทางด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน
             * มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์
             * มีความสามารถทางด้านกีฬา
        - อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่

รับตรง 59 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ม.พะเยา
       สมัคร    19 ม.ค.59 - 4 มี.ค.59
        - หลักสูตรที่เปิดรับ
             * หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
        - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
        - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
        - สอบวิชาทักษะนาฏยศิลป์
        - สอบสัมภาษณ์
        - อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่


เริ่ม 20 ม.ค.59
รับตรง 59 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
       สมัคร    20 ม.ค.59 - 9 มี.ค.59
        - สาขาที่เปิดรับ
             * สาขาวิชาจิตรกรรม
             * สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
             * สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก)
             * สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกกราฟิกและโฆษณา)
             * สาขาวิชานิเทศศิลป์ (วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย)
             * สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
             * สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
        - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
        - ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
        - สอบข้อเขียน
        - สอบสัมภาษณ์
        - อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่


เริ่ม 22 ม.ค.59
รับตรง 59 ประเภทเรียนดี ม.ราชภัฏจันทรเกษม
       สมัคร    22 ม.ค.59 - 25 ก.พ.59
        - คณะที่เปิดรับ
             * คณะศึกษาศาสตร์
             * คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
             * คณะวิทยาศาสตร์
             * คณะเกษตรและชีวภาพ
             * คณะวิทยาการจัดการ
        - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
        - เฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75-3.00 (ตามแต่ละสาขากำหนด)
        - อ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่ 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 59 #รับตรง #รวมรับตรง #รับตรงพยาบาล #รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง #รับตรง มรภ.จันทรเกษตร #รับตรงราชภัฏ #รับตรง ม.บูรพา #รับตรง ม.พะเยา #รับตรง ม.พะเยา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?