/>
ซ่อน
แสดง

มาแล้ว! รับตรงภาคพิเศษ 59 ม.บูรพา (34 สาขา 1,180 ที่นั่ง) []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 23 พ.ค. 59  71,134 วิว
1 มิ.ย. 59 - 15 มิ.ย. 59 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 8 คณะ 1,180 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์
200 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
90 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
120 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
120 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งโครงการที่เปิดรับกว่าพันที่นั่ง นั่นก็คือ รับตรงภาคพิเศษ 59 มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับถึง 1,180 ที่นั่ง เป็นภาคพิเศษ 7 คณะ และ วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ) แต่ละคณะมีการกำหนดคุณสมบัติอย่างไรบ้าง และมีสาขาอะไรเปิดรับบ้าง ตามไปดูกันเลยค่ะ
 

 คณะที่เปิดรับ
  ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ภาคพิเศษ)
    * สาขาวิชาศาสนาและปรัญชา
    * สาขาวิชาจิตวิทยา
    * สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
    * สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    * สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
    * หลักสูตรนิเทศศาสตร์
    * สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

 
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
    * สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (กลุ่มภูมิศาสตร์)
    * สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์)

 
ทดสอบ Icon คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
    * สาขาวิชาการบัญชี
    * สาขาวิชาการตลาด
    * สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
    * สาขาวิชาการจัดการ
    * สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    * สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
    * สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
    * กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์

 
ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 
    * สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
    * สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
    * สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
    * สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    * สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
    * สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    * สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    * สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 
    * สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ) 
   * สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการเงิน
    * สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด
    * สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
    * สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
    * สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ
    * สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาการทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    * สาขาวิชาการติดต่อสื่อสาร กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
    * สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ


 คุณสมบัติผู้สมัคร
  ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET

 เกณฑ์ในการคัดเลือก
  ทดสอบ Icon GPAX 6 เทอม
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

 ปฏิทินโครงการ
 

 ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 59 #รับตรง #รับตรง ม.บูรพา 59 #รับตรง ม.บูรพา #รับตรง ภาคพิเศษ ม.บูรพา #ภาคพิเศษ ม.บูรพา #รับตรง ภาคพิเศษ #มหาวิทยาลัยบูรพา #สอบตรง 59 #สอบตรง 59

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?