/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ฯ ม.อุบลฯ []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 20 ก.ค. 59  16,229 วิว
15 ก.ค. 59 - 5 ส.ค. 59 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ 10 จังหวัด
รวม 7 คณะ 150 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
25 ที่นั่ง
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะวิทยาศาสตร์ 11 สาขาวิชา
11 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
42 ที่นั่ง
2.20 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะรัฐศาสตร์ 3 สาขาวิชา
40 ที่นั่ง
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
20 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ น้องๆ คนไหนที่การเรียนดี กิจกรรมเด่น และกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ต้องสนใจรับตรงนี้แน่นอน เพราะรับตรงที่พี่อีฟนำมาฝากกันวันนี้ คือ รับตรง 60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักเรียนรวม 7 คณะ 150 คน จาก 7 เขตพื้นที่การศึกษา เราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ
 

 คณะที่เปิดรับ
  ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะบริหารศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ทดสอบ Icon วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (หลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์)

 คุณสมบัติผู้สมัคร
  ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  ทดสอบ Icon ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-6) จำนวน 4 เทอม
  ทดสอบ Icon เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในระดับสถานศึกษา ระดับเขตการศึกษา หรือระดับจังหวัด
 
 ทดสอบ Icon ต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

 เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัคร http://www.entry.ubu.ac.th/ จำนวน 1 ชุด
 ทดสอบ Icon สำเนาแบบฟอร์มการชำระเงิน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
 ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
 
ทดสอบ Icon แบบประเมินคุณลักษณะของผู้สมัครโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ของคณะอนุกรรมการการคัดเลือกฯ ระดับสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม (เอกสารที่เป็นสำเนา ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น) จำนวน 1 ชุด

 เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon แผนการเรียน และคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด
 
ทดสอบ Icon คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชา ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด
 
ทดสอบ Icon ผลทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด
 
ทดสอบ Icon ผลการสอบสัมภาษณ์ ปฏิทินโครงการ


 ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=eve

พี่อีฟ - ผู้เขียน

Columnist

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 60 #รับตรง #รับตรง ม.อุบลฯ 60 #รับตรง ม.อุบลฯ #รับตรง โควตาคุณธรรมฯ ม.อุบลฯ #รับตรง โควตาคุณธรรมฯ ม.อุบลฯ 60 #รับตรงม.อุบล #รับตรงม.อุบลราชธานี

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?