ซ่อน
แสดง

"นิเทศศาสตร์เกษตร ลาดกระบัง" นิเทศก็ได้ เกษตรก็ดี []

วิว
"นิเทศศาสตร์เกษตร ลาดกระบัง" นิเทศก็ได้ เกษตรก็ดี

         สวัสดีครับ นิเทศศาสตร์คงจะเป็นคณะหนึ่งในตัวเลือกของน้อง ๆ หลายคน ซึ่งก็มีสถาบันต่าง ๆ
เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์อยู่มากมาย แต่น้อง ๆ รู้หรือไม่ว่า ที่ลาดกระบังก็มีการเรียนการสอนแบบ
นิเทศอยู่เหมือนกันนะ ! วันนี้ภูมิ เต้ย และพี่ ๆ ทีมงานรายการ "เด็กมาหาไร" จะพาพวกเราไปบุกตะลุย
“คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” งานนี้ได้ไกด์แสนสวยอย่างพี่สมาย พาทัวร์ฟาร์มไก่ แปลงเกษตร
และสตูดิโอการถ่ายทำรายการ อยากรู้ไหมว่า ทำไมเรียนนิเทศต้องเรียนการเกษตร เรียน 1 ได้ถึง 2
เป็นอย่างไร ตามมาดูกันเลย
 
เด็กมาหาไร: EP.33: "นิเทศศาสตร์เกษตร ลาดกระบัง" นิเทศก็ได้ เกษตรก็ดี
 

Clip

นิเทศศาสตร์เกษตร ลาดกระบัง          พบกับรายการ "เด็กมาหาไร" ได้ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 19.00 น. ทาง
Facebook : เด็กมาหาไร - Dek Maharai https://www.facebook.com/dekmaharai/
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=te

พี่ที - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Admission #นิเทศ #นิเทศศาสตร์ #นิเทศเกษตร #นิเทศศาสตร์เกษตร #ลาดกระบัง #รับตรง #แอด #แอดมิชชั่น

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

 • ถูกลบเนื่องจาก:
  nitedkaset
  Guest IP
  #2
  ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
  เพิ่มเติมข้อมูลครับ ................................................ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร วท.บ. (นิเทศศาสตร์เกษตร) Bachelor of Science Program in Agricultural Communication B.Sc. (Agricultural Communication) แนะนำหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ประชากรมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์เกษตร จึงเป็นสาขาวิชาที่เป็นตัวกลางนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการเกษตรส่งสารไปสู่เกษตรกร ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ผ่านสื่อและช่องทางรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้การพัฒนาระบบการเกษตรของไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน การจัดการเรียนการสอน ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์เกษตรที่ครอบคลุมองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร และตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 3 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ 2) กลุ่มวิชากราฟิก สิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล 3) กลุ่มวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และ 4) กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้ที่เรียนจบสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านนิเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์เกษตร การส่งเสริมการเกษตร สิ่งแวดล้อมหรือชุมชน รวมทั้งยังสามารถใช้ความรู้และวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยเน้นทางด้านสื่อสารมวลชน การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์หรือสื่อดิจิทัล การถ่ายภาพ การออกแบบกราฟิก การจัดประชุมหรือฝึกอบรม การจัดงานแสดงและนิทรรศการ รวมทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การประยุกต์ใช้สื่อที่ทันสมัยเหมาะสมกับงานและสภาพการณ์ในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารและการวางแผนการจัดการด้านการสื่อสารเกษตรและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้สินค้า องค์กร หน่วยงาน บัณฑิตสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ที่มีการผลิต การวางแผน การบริหารจัดการด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างงานด้วยตนเองในศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   NitadeLover
   Guest IP
   #1
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   เส้นทางอาชีพจะออกมาประมาณไหนคะ สงสัยว่าจะเป็นพวกผลิตรายการสารคดีสัตว์ พืชหรือเปล่า พอดีสนใจการทำสื่อเรื่องราวทางนี้ อยากทำแนวๆรายการ กบนอกกะลา หรือว่าแบบนั้นต้องเรียนนิเทศศาสตร์เน้นๆอย่างเดียวจะดีกว่าคะ อยากทราบว่า มีภาควิชาเรียนย่อยของนิเทศ เหมือนกับสายนิเทศศาสตร์ธรรมดาไหมคะ เช่น เรียนโฆษณาด้านเกษตร ประชาสัมพันธ์ด้านเกษตร วิทยุโทรทัศน์ด้านเกษตร ฟิล์มด้านเกษตร
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   nitedkaset
   Guest IP
   #2
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   เพิ่มเติมข้อมูลครับ ................................................ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร วท.บ. (นิเทศศาสตร์เกษตร) Bachelor of Science Program in Agricultural Communication B.Sc. (Agricultural Communication) แนะนำหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ประชากรมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์เกษตร จึงเป็นสาขาวิชาที่เป็นตัวกลางนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการเกษตรส่งสารไปสู่เกษตรกร ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ผ่านสื่อและช่องทางรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้การพัฒนาระบบการเกษตรของไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน การจัดการเรียนการสอน ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์เกษตรที่ครอบคลุมองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร และตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 3 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ 2) กลุ่มวิชากราฟิก สิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล 3) กลุ่มวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และ 4) กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้ที่เรียนจบสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านนิเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์เกษตร การส่งเสริมการเกษตร สิ่งแวดล้อมหรือชุมชน รวมทั้งยังสามารถใช้ความรู้และวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยเน้นทางด้านสื่อสารมวลชน การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์หรือสื่อดิจิทัล การถ่ายภาพ การออกแบบกราฟิก การจัดประชุมหรือฝึกอบรม การจัดงานแสดงและนิทรรศการ รวมทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การประยุกต์ใช้สื่อที่ทันสมัยเหมาะสมกับงานและสภาพการณ์ในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารและการวางแผนการจัดการด้านการสื่อสารเกษตรและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้สินค้า องค์กร หน่วยงาน บัณฑิตสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ที่มีการผลิต การวางแผน การบริหารจัดการด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างงานด้วยตนเองในศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #3
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   อยู่ ศิลป์คำนวณ เข้าได้รึป่าวค่ะ อยากเรียนเกษตรมากๆ
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   Jaruwan
   Guest IP
   #4
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   หนูเรียน อังกฤษ-ธุรกิจ เเต่ชอบเกษตรเเละอยากเรียนนิเทศมาก ทำยังไงค่ะถึงเข้าได้ ในเมื่อสายที่เรียนมามันไม่ตรงกับที่เขารับ

   ตอบกลับ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป