/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

รับตรง 60 ม.นเรศวร 2 โครงการ (โครงการพิเศษ, โอลิมปิกฯ (สอวน.)) []

วิว

          สวัสดีค่ะ เดือนนี้ก็เป็นอีกช่วงทองของระเบียบการรับตรง มีหลายโครงการเผยระเบียบการออกมาเพื่อให้น้องๆ สมัคร GAT PAT รอบ 1/60 ได้ทัน อีกข่าวรับตรงที่พี่แป้งจะมาบอกวันนี้คือ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับพร้อมกันอีก 2 โครงการคือ โครงการพิเศษ และ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) แต่ละโครงการมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 

โครงการพิเศษ ม.นเรศวร
*** ผู้ที่สมัครในโครงการพิเศษแล้ว จะไม่สามารถสมัครระบบโควตาได้ ***

โครงการพิเศษที่เปิดรับ
  ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
  
ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
  
ทดสอบ Icon  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

ปฏิทินโครงการ

 


ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
     
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ และประเภทกีฬาที่เปิดรับ
 

     ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
          - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
          - มีผลสอบ GAT PAT รอบ 1/60

     
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะเกษตรศาสตร์ฯ
          - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
          - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75

     
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
          - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
          - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50

     
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะศึกษาศาสตร์
          - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

     
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ วิทยาลัยนานาชาติ
          - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
          - มี GPA วิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00

     
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
          - GPAX
          - ผลสอบ GAT PAT
          - ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
          - การแสดงปะวัติ และผลงาน
          - สอบสัมภาษณ์


ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
     
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ และประเภทความสามารถที่เปิดรับ
 

     ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
          - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
          - มีผลสอบ GAT PAT รอบ 1/60
          - เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรี, นักร้อง, Dancer

     
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะเกษตรศาสตร์ฯ
          - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
          - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75

     
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะศึกษาศาสตร์
          - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

     
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ วิทยาลัยนานาชาติ
          - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
          - มี GPA วิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00

     
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
          - GPAX
          - ผลสอบ GAT PAT
          - ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี, นักร้อง, Dancer
          - สอบสัมภาษณ์
 

ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
     
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 

      ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
          - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
          - เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
          -  มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้องกับด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

     
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
          - ทดสอบความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
          - สอบสัมภาษณ์


ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
  

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
     
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
     
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
     
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาเคมี หรือ ชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิต หรือดาราศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
     
ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (ค่าย 2)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะเกษตรศาสตร์ฯ
     
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
     
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75

ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์
     
ทดสอบ Icon สาขาคณิตฯ ต้องผ่าน สอวน. ค่าย 2 วิชาคณิตศาสตร์
     
ทดสอบ Icon สาขาเคมี ต้องผ่าน สอวน. ค่าย 2 วิชาเคมี และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
     
ทดสอบ Icon สาขาชีววิทยา ต้องผ่าน สอวน. ค่าย 2 วิชาชีววิทยา และมี GAT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน
     
ทดสอบ Icon สาขาฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์ ต้องผ่าน สอวน. ค่าย 2 วิชาฟิสิกส์ หรือดาราศาสตร์
     
ทดสอบ Icon สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องผ่าน สอวน. ค่าย 2 วิชาคอมพิวเตอร์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
     
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
     
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาเคมี ฟิสิกส์ คณิต แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.25

ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะสถาปัตยศาสตร์
     
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT และ PAT 6

ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
     
ทดสอบ Icon มี GPA วิชากลุ่มวิทย์และคณิต ไม่น้อยกว่า 3.00
     
ทดสอบ Icon มี GPA วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะสหเวชศาสตร์
     
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
     
ทดสอบ Icon สาขากายภาพบำบัด ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
     
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ
     ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT
     
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
 

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 

 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 60 #รับตรง #รับตรง ม.นเรศวร 60 #รับตรง ม.นเรศวร #รับตรง โควตา ม.นเรศวร #จำนวนรับ ม.นเรศวร #โครงการพิเศษ ม.นเรศวร #รับตรงมน #รับตรงม.นเรศวร #รับตรง ม.นเรศวร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?