/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 60 โควตาบุตรบุคลากรฯ ส.ลาดกระบัง (2 คณะ) []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 3 ต.ค. 59  15,579 วิว
27 ก.ย. 59 - 25 พ.ย. 59 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 2 คณะ 5 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
โควตาบุตรบุคลากรฯ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
1 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
        สวัสดีค่ะ ระหว่างรอรายละเอียดรับตรงโครงการใหญ่ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พี่มิ้นท์มีโครงการเล็กๆ แต่เป็นโครงการเจ้าประจำของที่นี่มาฝาก นั่นก็คือ โควตาบุตรบุคลากรของสถาบันฯ ซึ่งในปี 60 เปิดรับ 2 คณะ คือ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปดูเกณฑ์การคัดเลือกกันเลยค่ะ
 

   ทดสอบ Icon โครงการโควตาบุตรบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์

     สาขาที่รับ
     ทดสอบ Icon   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น  1 ที่นั่ง
    
     
คุณสมบัติผู้สมัคร
    ทดสอบ Icon   เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    
ทดสอบ Icon   อยู่ ม.6 ทุกแผนการเรียน
    
ทดสอบ Icon   มี GPAX 4 เทอม ไม่น้อยกว่า  2.75 และมีคะแนนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ/เยอรมัน/ฝรั่งเศส/ญี่ปุ่น/จีน) 4 เทอม เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเคยได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ เช่น ทุน AFS หรือทุนอื่นๆ

    เกณฑ์คัดเลือก
    ทดสอบ Icon   สอบข้อเขียน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น)
    
ทดสอบ Icon   สอบสัมภาษณ์
    
   
 ปฏิทินโครงการ
      วันนี้ - 25 พ.ย. 59    สมัครด้วยตนเอง
                 9 ธ.ค. 59    ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ
               14 ธ.ค. 59    สอบคัดเลือกข้อเขียน และสอบข้อเขียน
               19 ธ.ค. 59    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
          22-28 ธ.ค. 59    การยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
    
 
  รายละเอียดฉบับเต็มโควตาบุตรบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 


ทดสอบ Icon โควตาบุตรบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

    หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ
    ทดสอบ Icon    หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร  5 ปี) สาขาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 1 คน
    
ทดสอบ Icon   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร  5 ปี) สาขาครุศาสตร์การออกแบบ 1 คน
    
ทดสอบ Icon   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร  5 ปี) สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม 1 คน
    
ทดสอบ Icon   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร  5 ปี) สาขาครุศาสตร์เกษตร 1 คน
 
   
คุณสมบัติ
    ทดสอบ Icon   เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    
ทดสอบ Icon   อยู่ ม.6 (หรือ ปวช.3 โดยต้องมี GPAX เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
    
ทดสอบ Icon   มีแผนการเรียนตรงตามที่สาขากำหนด
 
   เกณฑ์การคัดเลือก
    ทดสอบ Icon   สอบข้อเขียน
    
ทดสอบ Icon   สอบสัมภาษณ์

   กำหนดการรับสมัคร
    วันนี้ - 25 พ.ย. 59     สมัครด้วยตนเอง
               9 ธ.ค. 59     ประกาศเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ
             14 ธ.ค. 59     สอบคัดเลือกข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
             19 ธ.ค. 59     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
        22-28 ธ.ค. 59     ยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
   
รายละเอียดฉบับเต็มโควตาบุตรบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 60 #รับตรง #โควตา #โควตา 60 #รับตรง 60 ลาดกระบัง #โควตา ลาดกระบัง #รับตรง ส.ลาดกระบัง #คณะศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง #ครุอุตสาหกรรม ลาดกระบัง #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #รับตรงลาดกระบัง #รับตรงพระจอมเกล้าลาดกระบัง #รับตรงสจล

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?