/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 60 ผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 10 ต.ค. 59  17,005 วิว
15 ก.ย. 59 - 18 พ.ย. 59 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 7 คณะ 54 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
5 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
13 ที่นั่ง
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
2 ที่นั่ง
3.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

           สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งโครงการรับตรงที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รับตรง 60 โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอวน.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับทั้งหมด 7 คณะ รวมแล้ว 54 ที่นั่ง รายละเอียดของความสามารถจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 

สาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่แต่ละคณะกำหนด
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
       * ผ่านการอบรมค่าย 2 โอลิมปิก สอวน. วิทยาศาสตร์ฯ
       * ประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับภูมิภาค (YSC)
       * เป็นนร.ในโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ (JSTP)
       * เข้าแข่งขันพัฒนาโปรแกรมเมอร์แห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ (NSC)
       * เป็นนักเรียนในโครงการ วมว.
       * เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ของ สพฐ. หรือ สสวท.
       * มีประสบการณ์หรือกิจกรรมอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารรับรองความสามารถ
 
ทดสอบ Icon ใบรับรองแพทย์
 
ทดสอบ Icon หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon GPAX
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
ทดสอบ Icon สมัคร 15 ก.ย. - 18 พ.ย.59
  9 ธ.ค.59     ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 15 ธ.ค.59    สอบสัมภาษณ์
 21 ธ.ค.59   ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 

 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 60 #รับตรง #รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 60 #ข่าวรับตรง #รับตรง สอวน. ม.วลัยลักษณ์ #วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ #วิทยา พสวท. #รับตรง วิทยาศาสตร์ #รับตรงวลัยลักษณ์ #รับตรงม.วลัยลักษณ์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?