/>
ซ่อน
แสดง

[Review] การสมัครสอบ รับตรง 60 โครงการรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ []

วิว

          สวัสดีค่ะ วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่มีรับตรงใหญ่ๆ เปิดรับหลายโครงการเลยนะคะ ซึ่งนอกจากจะมีหลายโครงการ หลายมหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัยก็เปิดรับวันนี้พร้อมกันหลายโครงการเลยค่ะ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เปิดรับพร้อมกันวันนี้ถึง 8 โครงการ คือ

      1. โครงการรับตรง
      2. โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
      3. 
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
      4. 
โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
      5. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
      6. 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)
      7. 
โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
      8. 
โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


          ขั้นตอนการสมัครที่พี่อีฟจะมารีวิวในวันนี้ คือ โครงการรับตรง ซึ่งถือเป็นโครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับมากถึง 14 คณะ 41 สาขาวิชา รวม 1,576 ที่นั่ง ซึ่งขอย้ำน้องๆ เลยนะคะ ว่าถึงจะเปิดรับเยอะแค่ไหน แต่ก็สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาเท่านั้นค่ะ ส่วนขั้นตอนการสมัครจะเป็นยังไงบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 

ขั้นตอนการสมัคร
  ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผู้สมัคร
          เมื่อน้องๆ เข้าเว็บไซต์รับตรงของ ม.ธรรมศาสตร์ ที่ http://web.reg.tu.ac.th/ น้องๆ สามารถสังเกตแถบด้านซ้ายมือของน้องๆ โดยให้เลือกแถบหัวข้อ การรับเข้าศึกษา หลังจากนั้นก็จะเข้ามาถึงหน้าการรับเข้าศึกษา ให้น้องๆ เลือกไปที่หัวข้อ ปริญญาตรี หลังจากนั้นจะเห็นคำว่า เข้าสู่ระบบ สีส้ม ให้น้องๆ กดเลือกเข้าสู่ระบบได้เลย
 

          สำหรับน้องๆ ที่เพิ่งเข้ามาในระบบครั้งแรกนะคะ จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอ Username/Password เข้าระบบในครั้งต่อไป ซึ่งข้อมูลที่กรอกในขั้นตอนการลงทะเบียน จะมีความละเอียดพอสมควรเลยนะคะ แต่ถ้ากรอกข้อมูลในขั้นตอนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงเวลาสมัคร น้องๆ ก็แค่เลือกกดโครงการสมัครได้เลยค่ะ (การลงทะเบียน ไม่ถือเป็นการรับสมัครนะคะ เป็นแค่ขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)
          หลังจากน้องๆ กด เข้าสู่ระบบ แล้วทางเว็บไซต์ก็จะแจ้งขั้นตอนการสมัครให้น้องๆ ทราบ และน้องๆ สามารถเลือกปุ่ม ลงทะเบียน ในแถบด้านซ้ายมือได้เลย จากนั้นระบบจะให้น้องๆ เลือกระดับหลักสูตรที่ต้องการศึกษา ก็ให้น้องๆ เลือก ระดับปริญญาตรี และกดปุ่ม เลือก ได้เลยค่ะ
 

          หลังจากนั้นน้องๆ จะต้องกรอกข้อมูล ลงทะเบียนผู้สมัคร ซึ่งแบ่งเป็น
     • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล (ไทย,อังกฤษ) เชื้อชาติ ศาสนา
     • ข้อมูลบิดา , ข้อมูลมารดา
     • ข้อมูลการศึกษา เช่น สถานภาพการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปีการศึกษาที่สำเร็จ เลขประจำตัวนักเรียน แผนการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
     • GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้
     • ข้อมูลที่อยู่ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน
          เมื่อน้องๆ กรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อย ก็กดปุ่ม ลงทะเบียน ได้เลยค่ะ

            หลังจากนั้นระบบก็จะให้น้องๆ กำหนด Username/Password เพื่อเข้าระบบในครั้งต่อไปค่ะ และเมื่อน้องๆ กำหนด Username/Password เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถกดปุ่ม เข้าสู่ระบบการสมัครเข้าศึกษา ได้เลยค่ะ          
 

      ขั้นตอนที่ 2 เลือกคณะและสาขาวิชา
          เมื่อเข้าสู่ระบบการสมัครเข้าศึกษาแล้ว ให้น้องๆ เลือกโครงการที่เปิดรับสมัคร โดยเลือกโครงการรับตรง หลังจากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อสาขาวิชาที่น้องๆ สามารถสมัครได้ (สามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชา เท่านั้น) พี่อีฟลองเลือกสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นตัวอย่างให้น้องดูนะคะ
 

 

          อ่านวิธีการสมัครสอบให้เข้าใจก่อนกด " ยืนยันการสมัครสอบ " ค่ะ
 
ตัวอย่างการสมัครคณะนิติศาสตร์ จะมีค่าสมัครสอบเพิ่มเติม 400 บาท


 

         น้องๆ จะสังเกตเห็นว่าจะมีคณะต่างๆ 4 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่จะมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบเพิ่มเติมค่ะ ส่วนคณะที่เหลือนอกจากนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบเพิ่มเติมค่ะ
 


ัวอย่างการสมัครสอบคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จะไม่มีค่าสมัครสอบเพิ่มเติม

     ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบผลการสมัครสอบ
          หลังจากสมัครเรียบร้อย น้องๆ ก็ต้องตรวจสอบผลการสมัครสอบให้เรียบร้อยค่ะ อย่าลืมตรวจสอบวัน เวลา และรายวิชาที่ต้องสอบ และจดจำวัน เวลานั้นให้ดี ในส่วนนี้จะถือว่าน้องๆ ทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว (เหลือจ่ายเงิน)
           ซึ่งในหน้านี้ จะมีส่วนที่พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินและส่วนที่เป็นการยกเลิกการสมัคร ถ้าน้องๆ อยากเปลี่ยนไปสมัครคณะอื่น สามารถกดยกเลิกการสมัครได้ค่ะ และอย่าลืมกดยืนยันด้วยนะ

 


     ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ใบชำระเงิน
          หลังจากน้องๆ ตรวจสอบผลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการพิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อไปชำระเงิน ตามที่ระบุไว้ในระบบให้เรียบร้อยค่ะ หลังจากชำระเงินเรียบร้อย สามารถกลับมาตรวจสอบผลการชำระเงินได้ในระบบอีกครั้งใน 3 วันทำการ โดยใช้ Username/Password ที่ลงทะเบียนไว้ค่ะ
 


          หวังว่าการสมัครสอบโครงการรับตรง ของม.ธรรมศาสตร์ จะไม่ยากเกินไปสำหรับน้องๆ นะคะ มีเวลาสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 30 พ.ย. อย่าลืมตัดสินใจให้ดีนะคะ ลงทะเบียนในระบบแล้ว ก็อย่าลืมสมัครในโครงการให้เรียบร้อย ที่สำคัญ สมัครเสร็จก็ไปชำระเงินด้วยนะ !

 รายละเอียดโครงการ
  ทดสอบ Icon โครงการรับตรง คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=eve

พี่อีฟ - ผู้เขียน

Columnist

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Admission #แอดมิชชั่น #รับตรง #รับตรง ธรรมศาสตร์ #รับตรง 60 มธ. #โครงการรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ #รับตรง มธ. #รีวิวสมัครรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ #รับตรงม.ธรรมศาสตร์ #รับตรงธรรมศาสตร์ #รับตรงมธ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?