/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 60 คณะสถาปัตย์ฯ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์ []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 22 พ.ย. 59  10,014 วิว
12 ธ.ค. 59 - 13 ม.ค. 60 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 1 คณะ 90 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี
90 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
    สวัสดีค่ะ มาอัพเดทข่าวรับตรงกันเช่นเคย วันนี้เหมาะกับน้องๆ ที่ชอบการเรียนแบบอินเตอร์ และอยากเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วย เพราะนี่คือ รับตรง 60 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การคัดเลือกในรอบแรกจะดูคะแนนต่างๆ ของน้องๆ และหลังจากนั้นจะคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์เท่านั้นค่ะ สนใจแล้วไปดูรายละเอียดกันเล้ย
 

 

    สาขาและจำนวนที่เปิดรับสมัคร
    หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 90 คน

   คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon อยู่ ม.6, เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า หรือ สอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
   ทดสอบ Icon มีผลการเรียน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
   ทดสอบ Icon สำหรับผู้ที่ศึกษา/จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องสอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่งหลักฐานผลการเรียนและใบเทียบวุฒิฯ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General Education Development (GED) โดยได้รับประกาศนียบัตร Maine High School Equivalency Diploma และใบแสดงผลการสอบผ่าน ให้เท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันสอบสอบสัมภาษณ์ และ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
   ทดสอบ Icon ผู้สมัครที่มี GPAX มากกว่า 2.50 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3.00 จะต้องยื่นคะแนนมาตรฐาน อย่างน้อย 1 ประเภท จากคะแนนต่อไปนี้
       
ทดสอบ Icon คะแนน SAT
       
ทดสอบ Icon คะแนน SMART-I
       
ทดสอบ Icon คะแนน TU STAR
       
ทดสอบ Icon คะแนน GCSE/IGCSE
       
ทดสอบ Icon คะแนน IB Diploma
       
ทดสอบ Icon คะแนน NCEA/NZQA

   ทดสอบ Icon ผู้มีสิทธิ์สมัครจะต้องมีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ประเภท ได้แก่ TU-GET และ/หรือ TOEFL และ/หรือ IELTS และ/หรือ SMART-I (English) และ/หรือ TU STAR (Communication in English) และ/หรือ SAT (Critical Reading) ที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

   
ค่าสมัคร 1,000 บาท

 
  เกณฑ์การคัดเลือก
   ทดสอบ Icon คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยการพิจารณาจากการยื่นคะแนนการเรียนดี หรือ ยื่นคะแนนมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด (ดูรายละเอียดในระเบียบการหน้า 3-5)
   ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

   
ปฏิทินโครงการ
    12 ธ.ค.59 - 13 ม.ค.60    รับสมัคร
    12 ธ.ค.59 - 15 ม.ค.60    ชำระเงินค่าสมัคร
                     27 ม.ค.60    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
                     11 ก.พ.60    สอบสัมภาษณ์
                     24 ก.พ.60    ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
    
    
รายละเอียดโครงการ  

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง #รับตรง 60 #รับตรง 60 สถาปัตย์ #สถาปัตย์ อินเตอร์ #สถาปัตย์ inter #สถาปัตย์ มธ. #รับตรง สถาปัตย์ มธ. #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง #หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี #รับตรงม.ธรรมศาสตร์ #รับตรงธรรมศาสตร์ #รับตรงมธ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?