/>
ซ่อน
แสดง

เจาะลึก "คณะทันตแพทยศาสตร์" 6 ปี ต้องเรียนอะไรบ้าง? []

วิว

           ชื่อว่าน้องหลายกลัวการทำฟันมาก กลัวเจ็บ กลัวไม่หาย กลัวหมอจะทำอะไรไม่รู้ในปากของเรา แต่ก็มีน้องอีกจำน้อยไม่น้อยเลยที่อยากเป็นหมอทำฟัน "คณะทันตแพทยศาสตร์" จึงเป็นคณะยอดฮิตอันดับต้นๆ ที่คะแนนสูงลิบในการสอบเข้า แถมยังรับน้อยอีกต่างหาก T_T

           แต่ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสอบเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ พี่แป้งก็อยากให้น้องๆ ลองศึกษาคณะนี้ดูก่อนว่าสิ่งที่เราคิดว่าชอบ ว่าใช่ ลึกๆ แล้วมันตรงกับความต้องการเราจริงๆ หรือเปล่า บอกเลยว่าการเรียนคณะะนี้ถ้าใจไม่รักจริงเรียนยากมากค่ะ ไปดูกันเลยค่ะว่าในช่วงเวลา 6 ปีต้องเรียนอะไรบ้าง

 

คณะนี้เรียนอะไร
           คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับ ฟัน อวัยวะในช่องปากและอวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่ต่างๆ ทั้งบดเคี้ยวอาหาร ออกเสียง ส่งเสริมบุคลิกภาพ ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี โดยการเรียนในคณะทันตแพทยศาสตร์ไม่ได้เรียนแค่ทำฟันอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ ผู้ที่เรียนจบเป็นหมอฟันจะต้องมีความสามารถในการตรวจฟัน การวินิจฉัย วางแผน ดูแลรักษาโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพฟันในระยะยาวด้วยค่ะ

           นอกจากจะเรียนเกี่ยวกับการรักษาฟันและช่องปากแล้ว การเรียนคณะนี้จะต้องสามารถเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาให้แก่ชุมชน และทำการวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตร์ได้ด้วย ลักษณะของผู้ที่เรียนคณะะนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดอ่อน มีคุณธรรม จริยธรรม ชอบการรักษา ดูแล มีวินัย ชอบการเรียนรู้ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้ พร้อมที่จะรับใช้สังคมประเทศชาติอย่างเต็มที่ และต้องมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพทันตแพทย์ของตนเองด้วย


ช่วงเวลา 6 ปีเรียนอะไรบ้าง?
           หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะใช้เวลาศึกษาทั้งหมด 6 ปี เรียนในหลายวิชาเลยค่ะ ตั้งแต่ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมี ชีววิทยาช่องปาก ชีววิทยาช่องปาก ชีววิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา ทันตพยาธิวิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันๆตกรรมจัดฟัน เวชศาสตร์ในช่องปาก ศัลยกรรมช่องปาก ทันตกรรมบูรณะ ทันตสาธารณสุข ทันตกรรมป้องกัน ทันตกรรมอนุรักษ์ โอษฐวิทยา เป็นต้น ในการเรียน 6 ปี จะแบ่งดังนี้
 

ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 1-2 จะเรียนเตรียมทันตแพทย์ที่คณะวิทยาศาสตร์ โดยเรียนวิชาในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 3-4 เรียนในภาควิชาพรีคลินิก เกี่ยวกับวิชาการในวิชาชีพทันตแพทย์อันเป็นพื้นฐานของวิชาแพทย์ทั่วไป

ทดสอบ Icon ชั้นปีที่ 5-6 จะเรียนด้านภาคคลินิกที่เน้นหนักในทางปฏิบัติงาน การตรวจบำบัดรักษาทางทันตกรรม การส่งเสริมและป้องกันโรคของฟัน เหงือก และเนื้อเยื่อในช่องปาก เป็นต้น เป็นการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงเลยค่ะ เมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 6 จะเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ที่พร้อมออกปฏิบัติงานแล้ว

           แต่การเรียนก็ไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ เมื่อเรียนจบ 6 ปีในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องใช้ทุนต่อเป็นเวลา 3 ปีค่ะ โดยต้องรับราชการชดใช้รัฐบาลตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ส่วนจะเป็นที่ไหนก็ไปจับฉลากเอาเลยจ้า


สาขาเฉพาะทาง คณะทันตแพทยศาสตร์
           เมื่อเรียนจบคณะทันตแพทยศาสตร์แล้ว สามารถต่อสาขาเฉพาะทางได้ โดยเวลาเรียนแต่ละสาขาไม่เท่ากัน ประมาณ 1-3 ปี ค่ะ โดยมีสาขาเฉพาะทางดังต่อไปนี้
 
ทดสอบ Icon สาขาปริทันตวิทยา  เรียนเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวกับเหงือกและอวัยวะรอบๆ ฟัน
 
ทดสอบ Icon สาขาทันตกรรมหัตถการ  เรียนเกี่ยวกับการบูรณะฟันให้กลับมาใกล้เคียงกับสภาพเดิม
 
ทดสอบ Icon สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เรียนเกี่ยวกับการผ่าตัด ตั้งแต่การถอนฟันธรรมดา ถอนฟันคุด การผ่าตัดกระดูกในช่องปาก ผ่าตัดขากรรไกร เป็นต้น
 
ทดสอบ Icon สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก  เรียนเกี่ยวกับการรักษาฟันในเด็ก ไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียวแต่ต้องเรียนจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องด้วย
 
ทดสอบ Icon สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เรียนเกี่ยวกับการทำฟันปลอม ตอน ป.ตรี จะเรียนแค่ผิวเผิน สาขานี้เรียนเจาะลึกลงไปเลยค่ะ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ เรียนเกี่ยวกับการรักษารากฟัน
 
ทดสอบ Icon สาขาทันตกรรมจัดฟัน เรียนเกี่ยวกับการจัดฟัน ที่เห็นดัดฟันกันก็ต้องทำกับหมอฟันที่จบด้านนี้ค่ะ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก  เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับฟันและช่องปาก ซึ่งช่วยในการวางแผนรักาาต่อไป
 
ทดสอบ Icon สาขาทันตสาธารณสุข เป็นสาขาที่ไม่เน้นงานคลินิค แต่เน้นการออกภาคสนาม ให้ความรู้กับชุมชน เพื่อช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพฟันและช่องปากที่ดีขึ้น
 

สถาบันที่เปิดสอนคณะทันตแพทยศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

           ตอนนี้ก็ได้รู้กันไปคร่าวๆ แล้วนะคะ ว่าคณะทันตแพทยศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร ต้องเรียนอย่างไร ในชีวิตการเรียน 6 ปีเป็นอย่างไรบ้าง หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆ ที่ช่วยให้น้องๆ ตัดสินใจก่อนที่จะเลือกเรียนต่อนะคะ ในสัปดาห์หน้าพี่แป้งมีเรื่องจริงของเด็กทันตะฯมาฝากน้องๆ ด้วย รอติดตามกันนะคะ สวัสดีค่าาาา


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#คณะทันตแพทยศาสตร์ #ทันตแพทยศาสตร์ #คณะทันตแพทยศาสตร์ เรียนอะไร #เจาะลึกคณะทันตแพทยศาสตร์ #อยากรู้คณะทันตแพทยศาสตร์ #เรียนอะไร #มีที่ไหน #ทันตะ #อยากเป็นหมอฟัน #เรียนหมอฟัน #เรียนหมอฟัน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?