/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 60 รับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ (เปิดรับ 4 รอบ) []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 9 พ.ค. 60  49,191 วิว
20 พ.ค. 60 - 18 มิ.ย. 60 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 9 คณะ 2,220 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
40 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
310 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
520 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
290 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
240 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
120 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
      สวัสดีค่ะ ใครกำลังมองหารับตรงทั่วประเทศแบบไม่ต้องสอบข้อเขียน พี่มิ้นท์ขอแนะนำ รับตรง 60 โครงการรับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ ค่ะ นอกจากจะพิจารณาจากคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์แล้ว ยังเปิดรับถึง 4 รอบ/ปี รับรวม 2,220 ที่นั่งเลยทีเดียว อยู่จังหวัดไหนก็สามารถสมัครได้เลยนะคะ ไปดูรายละเอียดกันเลยจ้า
 
 มาแล้ว! รับตรงทั่วประเทศ 60 ม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 1 (เปิดรับ 2 รอบ)
 

  คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
     ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ 40 คน

 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาศิลปศาสตร์
     ทดสอบ Icon สาขาภาษาอังกฤษ 100 คน
     ทดสอบ Icon สาขาภาษาจีน 70 คน
     ทดสอบ Icon สาขาอาเซียนศึกษา 70 คน
     ทดสอบ Icon สาขาไทยศึกษาบูรณาการ 70 คน

 
ทดสอบ Icon สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
     ทดสอบ Icon สาขารัฐศาสตร์ 150 คน
     ทดสอบ Icon สาขานิติศาสตร์ 150 คน

 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาการจัดการ
     ทดสอบ Icon สาขาบัญชี 120 คน
     ทดสอบ Icon สาขาเศรษฐศาสตร์ 100 คน
     ทดสอบ Icon สาขาบริหารธุรกิจ 200 คน
     ทดสอบ Icon สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 100 คน

 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
     ทดสอบ Icon สาขานิเทศศาสตร์ 80 คน
     ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 คน
     ทดสอบ Icon สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 50 คน
     ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 60 คน
     ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 50 คน

 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
     ทดสอบ Icon สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง) 150 คน
     ทดสอบ Icon สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม) 30 คน
     ทดสอบ Icon สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร (วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) 60 คน

 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
     ทดสอบ Icon สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม) 60 คน
     ทดสอบ Icon สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 60 คน

 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
     ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมโยธา 50 คน
     ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมโยธา 40 คน
     ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 50 คน
     ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้) 40 คน
     ทดสอบ Icon สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 คน
     ทดสอบ Icon สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 คน
     ทดสอบ Icon สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 40 คน

 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
     ทดสอบ Icon สาขาสถาปัตยกรรม 40 คน
     ทดสอบ Icon สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 40 คน
 
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
     ทดสอบ Icon อยู่ ม.6 หรือ เด็กซิ่ว หรือ เทียบเท่า
     ทดสอบ Icon อยู่โรงเรียนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
     ทดสอบ Icon มี GPAX และหน่วยการเรียนตามที่คณะ/มหาวิทยาลัย กำหนด

  
เกณฑ์คัดเลือก
     ทดสอบ Icon พิจารณาคุณสมบัติ (GPAX, จำนวนหน่วยกิตการเรียน)
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
 

  ปฏิทินรับสมัคร

  รายละเอียดโครงการรับตรง 60 รับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์  

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 60 #รับตรง #รับตรงทั่วประเทศ #รับตรง 60 ทั่วประเทศ #รับตรง ม.วลัยลักษณ์ #รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ #ม.วลัยลักษณ์ รับตรง #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #รับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ #รับตรงวลัยลักษณ์ #รับตรงม.วลัยลักษณ์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?