ซ่อน
แสดง

รับตรง 60 โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 28 ธ.ค. 59  8,878 วิว
15 ธ.ค. 59 - 31 ม.ค. 60 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 6 คณะ 82 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะเกษตร กําแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
10 ที่นั่ง
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2 ที่นั่ง
2.25 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

           สวัสดีค่ะ ใครที่มีความสามารถทางด้านกีฬา และมีผลงานเคยได้รับรางวัล เข้ามาดูรับตรงโครงการนี้ก่อน รับตรง 60 โควตานักกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับทั้งหมด 6 คณะ รวม 82 ที่นั่ง จะมีรายละเอียดการรับสมัครอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
รับตรง 60 โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะเกษตร กําแพงแสน
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
ทดสอบ Icon คณะประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถทางด้านกีฬาตามที่โครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 24 คะแนนขึ้นไป
 
รับตรง 60 โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

รับตรง 60 โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

รับตรง 60 โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

รับตรง 60 โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

รับตรง 60 โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

คุณสมบัติด้านกีฬา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบมหกรรม ได้อันดับที่ 1-3
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททั่วไปได้อันดับ 1-3 ในการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดฯ
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนภาค ได้อันดับที่ 1-3
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบมหกรรม ได้อันดับที่ 1-3
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติที่ดําเนินการโดยกรมพลศึกษา
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเยาวชนฯ ได้อันดับที่ 1-3
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการแข่งขันฯ ได้อันดับที่ 1-3
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนภาค ได้อันดับที่ 1-3
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (กีฬาเทศบาล)ฯ
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษาฯ ได้อันดับที่ 1-3 ในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (กีฬาเทศบาล) ฯ
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในกการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานครฯ ได้อันดับที่ 1 ในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในกีฬาดาวรุ่งที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อันดับ 1
 
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันระดับจังหวัด

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon GPAX
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
 
รับตรง 60 โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 
 
 รับตรง 60 โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 60 #รับตรง #รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 60 #รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ #โควตานักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน #ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน #โควตานักกีฬา ม.เกษตร #โควตานักกีฬา ม.เกษตร กำแพงแสน #โควตานักกีฬา มก.กพส. #รับตรงเกษตร #รับตรงม.เกษตร #รับตรงมก

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?