/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 60 รับตรงความสามารถด้านศิลปะหรือสิ่งประดิษฐ์ ม.วลัยลักษณ์ []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 21 มี.ค. 60  12,640 วิว
1 มี.ค. 60 - 30 เม.ย. 60 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 1 คณะ 20 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
20 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ น้องที่มีความสามารถทางด้านศิลปะหรือสิ่งประดิษฐ์ และมีผลงานตามที่โครงการกำหนด รีบสมัครเลย รับตรง 60 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โครงการนี้ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นด้วย รายละเอียดการสมัครมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
 มาแล้ว! รับตรงทั่วประเทศ 60 ม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 1 (เปิดรับ 2 รอบ)

ประเภทที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon ประเภทที่ 1   ประเภทนักเรียนที่มีผลการเรียนด้านศิลปะดี
 
ทดสอบ Icon ประเภทที่ 2   ประเภทนักเรียนที่ได้รางวัลด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์

สาขาที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ประเภทที่ 1: นักเรียนที่มีผลการเรียนด้านศิลปะดี
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนนับเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะไม่น้อยกว่า 3.50 (ไม่นับรวมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีนาฏศิลป์)

ทดสอบ Icon ประเภทที่ 2 : นักเรียนที่ได้รางวัลด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    
ทดสอบ Icon เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดวาดภาพศิลปะและ/หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ในทุกระดับ
    
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนเฉลี่ยนับเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.75 (ไม่นับรวมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีนาฏศิลป์)
 

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประชาชน
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามประเภทที่สมัคร
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารชำระเงินค่าสมัครสอบ

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon GPAX, GPA
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
 

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 60 #รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 60 #โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.วลัยลักษณ์ #รับตรงความสามารถทางศิลปะ ม.วลัยลักษณ์ #รับตรงความสามารถทางสิ่งประดิษฐ์ ม.วลัยลักษณ์ #ม.วลัยลักษณ์ #รับตรงวลัยลักษณ์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?