/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

มันเยอะมาก! มาดูรายชื่อคณะที่กำหนด O-NET ขั้นต่ำ แอดมิชชั่นกลาง []

วิว
 ทำไมอาจารย์ถึงทำกับฉันได้! รวม 10 คำถามแปลกที่อาจเจอในสัมภาษณ์รับตรง!
        สวัสดีค่ะ  หลังสงกรานต์น้องๆ #dek60 ยังเหลือลุ้นคะแนน GAT PAT รอบ 2/2560 ซึ่งเป็นคะแนนตัวสุดท้ายที่จะได้รู้ก่อนเข้าสู่สนามแอดมิชชั่นกลางเต็มตัว ระหว่างรอ GAT PAT เพลินๆ พี่มิ้นท์ก็นึกขึ้นได้ว่าคะแนน O-NET เพิ่งออกไปไม่นานมานี้ ก็เลยได้รวบรวมรายชื่อคณะ/มหาวิทยาลัย ในรอบแอดมิชชั่นกลาง ที่กำหนด O-NET ขั้นต่ำ มาให้ได้ดูกันก่อน เอาเป็นว่าตั้งสติดีๆ แล้วไปดูกันค่ะ บอกเลยว่า มีเยอะจนน่าตกใจเลยล่ะ!
 
        ข้อมูลอ้างอิงมาจากระเบียบการแอดมิชชั่นปี 2559 นะคะ ยกเว้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3 สถาบันนี้ พี่มิ้นท์จะอ้างอิงจากระเบียบการของปี 2560 ซึ่งเป็นรายละเอียดของปีนี้ค่ะ


 
   ทดสอบ Icon  รหัสวิชา O-NET
    01 = ภาษาไทย
    02 = สังคมศึกษา
    03 = ภาษาอังกฤษ
    04 = คณิตศาสตร์
    05 = วิทยาศาสตร์

   ทดสอบ Icon  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     1. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ, สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) (O-NET 01-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
     2.คณะสัตวแพทยศาสตร์ (O-NET 03-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)
     3. คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาคณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เคมี, ชีววิทยา, สัตววิทยา, ฟิสิกส์, พฤกษศาสตร์, พันธุศาสตร์, เคมีวิศวกรรม, ธรณีวิทยา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ทางทะเล, ชีวเคมี, วัสดุศาสตร์, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีทางภาพและภาพพิมพ์, เทคโนโลยีทางอาหาร) (O-NET 01-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชี, บริหารธุรกิจ, สถิติ, การประกันภัย, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ) (O-NET 01-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     1. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ พฐ.ศิลป์ รูปแบบ 1 (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน)
     2. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ พฐ.ศิลป์ รูปแบบ 1 (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน)
     3. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน)
     4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน)
     5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน)
     6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (AUTO) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน)
     7. คณะสถาปัตยกรรมฯ สาขาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง นานาชาติ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน)
     8. วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์ สาขานวัตกรรมการบริการ นานาชาติ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน)
     9. ว.นานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต นานาชาติ (สาขาจีนศึกษา, อินเดียศึกษา, ไทยศึกษา) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
      1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน)
      2. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วิศวกรรมวัสดุ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
      3. สำนักวิชาการจัดการ (สาขาการบัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการท่องเที่ยว, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
      4. สำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (เอกงานบริการทางการบิน, เอกโลจิสติกส์ทางการบิน, เอกการปฏิบัติการทางการบิน) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน)
      5. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
      6. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาเทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
      7. สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
      8. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, เทคโนโลยีความงาม) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
      9. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์, กายภาพบำบัด, ธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, การแพทย์แผนจีน 5 ปี) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
     10. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
     11. สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน)
     12. สำนักวิชาจีนวิทยา (สาขาจีนศึกษา, ภาษาจีนธุรกิจ, การสอนภาษาจีน 5 ปี, ภาษาและวัฒนธรรมจีน) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)

 

 
        สำหรับมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ ระเบียบการแอดมิชชั่นของปี 2560 ยังไม่ออกนะคะ ดังนั้นพี่มิ้นท์จะอ้างอิงจากระเบียบการของปี 2559 ก่อน ซึ่งปกติเงื่อนไขของคะแนนขั้นต่ำจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     1.คณะเกษตร (สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร, การจัดการศัตรูพืชและสัตว์, เคมีการเกษตร, คหกรรมศาสตร์, อาหารและโภชนาการ, เกษตรเขตร้อน, เกษตรเขตร้อน นานาชาติ, สัตวศาสตร์และอุตสาหกรรม) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     2. คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน, การจัดการ, การจัดการการผลิต, การตลาด, บัญชี, บัญชี ภาคพิเศษ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     3. คณะประมง (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     4. คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาปรัชญาและศาสนา, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาไทย, วรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย, การสื่อสารมวลชน, ภาษาตะวันออก) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
      5. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)
      6. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)
      7. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน)
      8. คณะวนศาสตร์ (สาขาวนศาสตร์, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
      9. คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาคณิตศาสตร์, เคมี, เคมีอุตสาหกรรม, ชีววิทยา, สัตววิทยา, พฤกษศาสตร์, พันธุศาสตร์, จุลชีววิทยา, ชีวเคมี, วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี, ฟิสิกส์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ, วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ, วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ, สถิติ ภาคพิเศษ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) ทุกวิชาเอก (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 31 คะแนน)
     11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (แบบรับรวม) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (แบบแยกสาขา) (สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกลการผลิต, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมโยธา-ทรัยากรน้ำ, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล นานาชาติ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ นานาชาติ, วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคภาษาอังกฤษ, วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต นานาชาติ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคภาษาอังกฤษ, วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคภาษาอังกฤษ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     13. สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศและสาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน)
     15. คณะศึกษาศาสตร์ 5 ปี (สาขาการสอนคณิตศาสตร์, การสอนวิทยาศาสตร์, คหกรรมศาสตรศึกษา, ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา, สุขศึกษา, พลศึกษา) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     16. คณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (สาขาเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์เกษตร, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์, ธุรกิจเกษตร) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาควิชาสถาปัตยกรรม, ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม, ภาควิชานวัตกรรมอาคาร) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     18. คณะสัตวแพทยศาสตร์ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     19. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์, การพยาบาลสัตว์) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     20. คณะสังคมศาสตร์ (สาขาจิตวิทยา ทุกสาขา, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์ ทุกสาขา ทั้งภาคปกติ-พิเศษ, นิติศาสตร์ ทั้งภาคปกติ-พิเศษ, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     21. คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     22. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, เทคโนโลยีการบรรจุเทคโนโลยีชีวภาพ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     23. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร นานาชาติ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 31 คะแนน)
     24. คณะเกษตร กำแพงแสน (สาขาเกษตรศาสตร์, เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร, สัตวศาสตร์) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     25. คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (สาขาวิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมการอาหาร, วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     26. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ ว.กำแพงแสน (สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, พลศึกษาและสุขศึกษา, ภาษาอังกฤษศึกษา, คณิตศาสตร์ศึกษา, วิทยาศาสตร์ศึกษา) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     27. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ว.กำแพงแสน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (สาขาเคมี, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, จุลชีววิทยา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, การจัดการ, การตลาด, การบัญชีบริหาร, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คณิตศาสตร์ประยุกต์, การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว, ภาษาตะวันออก) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     28. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ว.กำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     29. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ว.กำแพงแสน (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     30. คณะวิทยาการจัดการ ว.ศรีราชา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (สาขาการจัดการ, การเงินการลงทุน, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว, การบัญชีบริหาร, การจัดการโลจิสติกส์) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     31. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, เคมี) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ, วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต ภาคพิเศษ) (O-NET 03 - 04 วิชาละไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
     33. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     34.  คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ว.ศรีราชา (สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ, วิทยาศาสตร์การเดินเรือ, การขนส่งทางทะเล) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     35. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ว.สกลนคร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมโยธา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เคมีประยุกต์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     36. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ว.สกลนคร (สาขาเทคโนโลยีการอาหาร, อาหารปลอดภัยและโภชนาการ, ทรัพยากรเกษตร, ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต, ประมง, สัตวศาสตร์) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     37. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ว.สกลนคร (สาขาการจัดการ, การบัญชี, การตลาด, การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว, ภาษาอังกฤษ, การเงิน, นิติศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     38. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ว.สกลนคร (สาขาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)
     39. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     1. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
     2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (O-NET 01-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     1. คณะเภสัชศาสตร์ (O-NET 01-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
     2. คณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน, 04 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
     3. คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรควบสองปริญญา (เศรษฐศาสตร์-การสื่อสารมวลชน) (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 03 ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน, 04 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    4. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)
    5. คณะการสื่อสารมวลชน หลักสูตรควบสองปริญญา (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน, 03 ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน, 04 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    6. คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ นานาชาติ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน)
    7. คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)
    8. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ (O-NET 03-04 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน)
     2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ สาขาเทคโนโลยีมีเดีย (กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล, การพัฒนาเกมส์, เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์) (O-NET 04 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
     3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นานาชาติ (สาขาสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน, การออกแบบอุตสาหกรรม, ออกแบบนิเทศศิลป์) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)
     4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     1. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยบูรพา
     1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว, วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน )

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     1. คณะแพทยศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (O-NET 03-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
     2. คณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชกิจฉุกเฉิน (O-NET 03-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
     3. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (O-NET 01-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)
     4. คณะพยาบาลศาสตร์ (O-NET 01-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยมหิดล
     1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ สาขากายอุปกรณศาสตร์ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน)
     2. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
     3. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
     4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน, 04-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
     5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ นานาชาติ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน)
    6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ฯ นานาชาติ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรชีวภาพ นานาชาติ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)
    8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์อุตสาหการ นานาชาติ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)
    9. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ (O-NET 01-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
   10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิศวกรรมไฟฟ้า+ไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอุตสาหการ) (O-NET 01-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    11. คณะกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัด, กิจกรรมบำบัด) (O-NET 01-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน)
    12. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน)
    13. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน)
    14. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา) (O-NET 01-05 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     1. สำนักวิชาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ (O-NET 04 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา (O-NET 01-04 วิชาละไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    2. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่ออาชีพ นานาชาติ  (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน)
    3. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส (O-NET 01-03 วิชาละไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน)
    4. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 03 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)
    5. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาภาษาอังกฤษ (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 03 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยศิลปากร
   1. คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    1. คณะทันตแพทยศาสตร์ (O-NET 01-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)
    2. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ, การบริบาลทางเภสัชกรรม) (O-NET 01-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)
    3. คณะการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน, 05 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    4. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ (O-NET 01-02, 04-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน, 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    5. คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ (O-NET 04 ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)
    6. คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    7. คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (O-NET 04 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    8. คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (O-NET 04 ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)
    9. คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขารรัฐประศาสนศาสตร์ (O-NET 04 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    10. คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่ (สาขาเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์เกษตร) (O-NET 03-04 วิชาละไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    11. คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 03 ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)
    12. คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ (สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภาษาจีน) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน)
    13. คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาชุมชนศึกษา (O-NET 02 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    14. วิทยาลัยนานาชาติ หาดใหญ่ สาขาดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรนานาชาติ (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    15. คณะวิทยาศาสตรฯ ปัตตานี (สาขาเทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง, เทคโนโลยีการเกษตร, คณิตศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมีอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์นิเทศ) (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 04 ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน, 05 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    16. คณะวิทยาศาสตรฯ ปัตตานี (สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, เคมี-ชีววิทยา, โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร)  (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 04 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน, 05 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    17. คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี ประเภทวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป) (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 03 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน, 04 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน, 05 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    18. คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี ประเภทวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์, สุขศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา) (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 03 ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน, 04-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    19. คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี ประเภทวิทยาศาสตร์ วิชาเอกจิตวิทยา (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 03 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน, 04-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)
    20. คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี (วิชาเอกการประถมศึกษา, พลศึกษา, ศิลปะศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 03 ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน, 04-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน)
    21. คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี วิชาเอกภาษาไทย (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน, 03 ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน, 04-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน)
    22. คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี วิชาเอกภาษาอังกฤษ (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 04-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน)
    23. คณะมนุษยศาสตรฯ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    24. คณะมนุษยศาสตรฯ ปัตตานี (สาขาภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) (O-NET 01-02 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 03 ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)
    25. คณะมนุษยศาสตรฯ ปัตตานี สาขาภาษาอาหรับ-อาหรับธุรกิจ (O-NET 01-02, 04 วิชาละไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)
    26. คณะมนุษยศาสตรฯ ปัตตานี สาขาภาษาอังกฤษ (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    27. คณะมนุษยศาสตรฯ ปัตตานี (สาขาประวัติศาสตร์, ปรัชญาและศาสนา) (O-NET 01-02 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    28. คณะมนุษยศาสตรฯ ปัตตานี (วิชาเอกสังคมวิทยา, มานุษยวิทยา) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    29. คณะมนุษยศาสตรฯ ปัตตานี สาขาพัฒนาสังคม  (O-NET 02 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    30. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธานี สาขาพัฒนาธุรกิจ (O-NET 04 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    31. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธานี สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (O-NET 01-04 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    32. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2 ภาษา (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน, 04 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    1. คณะเภสัชศาสตร์ (O-NET 01-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)
    2. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
    1. คณะศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, การท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรนานาชาติ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    2. คณะบริหารธุรกิจ (วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ, การตลาด หลักสูตรนานาชาติ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นานาชาติ, บัญชี นานาชาติ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา, อุตสาหกรรมการผลิต, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) (O-NET 05 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สาขาการผลิตพืช, สัตวศาสตร์, ประมง, วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, วิศวกรรมเปรรูปผลิตผลการเกษตร, เทคโนโลยีภูมิทัศน์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) (O-NET 05 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
    1. คณะบริหารธุรกิจ (สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    2. คณะศิลปศาสตร์ (สาขาการท่องเที่ยว, การโรงแรม, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล, วิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ, วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) (O-NET 01-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    1. คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์  (O-NET 04 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    2. คณะครุศาสตร์ (สาขาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป, สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  (O-NET 03-05 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    3. คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    4. คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ  (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    5. คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย  (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    6. คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (O-NET 03-04 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน (O-NET 02 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (O-NET 01 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)  (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขฯ (O-NET 05 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    11. คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สาขาเกษตรศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  (O-NET 05 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน)
    12. คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  (O-NET 03-04 วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    13. คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์  (O-NET 04 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)
    14. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (สาขาการจัดการธุรกิจการบิน นานาชาติ, สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
    1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (ธุรกิจนำเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา, ธุรกิจการบิน, การจัดประชุม นิทรรศการและอีเว้นท์)  (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
    1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชา Hospitality Management นานาชาติ  (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน)

   ทดสอบ Icon  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
    1. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  (O-NET 03 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน)


 

   ทดสอบ Icon  มหาวิทยาลัยที่ไม่กำหนด O-NET ขั้นต่ำ (อ้างอิงระเบียบการแอดมิชชั่น 2559)
    1. มหาวิทยาลัยทักษิณ
    2. มหาวิทยาลัยนครพนม
    3. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
    4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
    5. มหาวิทยาลัยพะเยา
    6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
    7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    8. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
    10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
    11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
    13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    14. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
    15. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
    16. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
    17. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
    18. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
    19. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    20. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
    21. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
    22. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
    23. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
    24. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
    25. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
    26. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
    27. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
    28. สถาบันการพลศึกษา
    29. มหาวิทยาลัยเอกชนทุกสถาบัน
        
      จุดประสงค์หลักของการกำหนด O-NET ขั้นต่ำ ก็เพื่อคัดผู้สมัครในระดับหนึ่ง แต่เท่าที่ดูแล้วก็ไม่ได้สูงเลยค่ะ ยกเว้นก็แต่กลุ่มคณะภาษาอังกฤษ จะกำหนดวิชาภาษาอังกฤษโหดมาก อยากสอบเข้าต้องได้คะแนนสูงจริงๆ หลังจากน้องๆ อ่านบทความนี้จบแล้ว สามารถติดตามระเบียบการตัวเต็มของปี 2560 ได้อีกครั้งตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไปนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#แอดมิชชั่น #O-NET #o-net ขั้นต่ำ #กำหนด o-net ขั้นต่ำ #คณะที่กำหนด o-net ขั้นต่ำ #แอดมิชชั่นกลาง

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?