/>
ซ่อน
แสดง

รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (6 สาขา 175 ที่นั่ง) []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 12 เม.ย. 60  19,715 วิว
10 มี.ค. 60 - 31 พ.ค. 60 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 4 คณะ 175 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
20 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
30 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
75 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
50 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

           สวัสดีค่ะ ถึงจะปิดเทอมมาสักพักแล้ว แต่รับตรงก็ยังไม่หมดค่ะ ยังมีมาเรื่อยๆ เลย อีกข่าวที่พี่แป้งนำมาฝากในวันนี้คือ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับทั้งหมด 4 คณะ 6 สาขา รวมแล้ว 175 ที่นั่ง แน่นอนว่าไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นค่ะ เราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่า
 

คณะและสาขาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
   
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
   
สาขาวิชาอนามัยชุมชน
   
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ทดสอบ Icon วิทยาลัยสหวิทยาการ
   
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
   
เป็นผู้ที่อยู่ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
   
มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2

ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
   
สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
   
มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
   
สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายสามัญ
   
มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
มีผลสอบ GAT, PAT 2

ทดสอบ Icon วิทยาลัยสหวิทยาการ
   
สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
   
มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
มีผลสอบ TU STAR 100

เอกสารประกอบการสมัคร
  ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย
 
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัคร
 
ผลการทดสอบ GAT PAT
 
ผลคะแนน TU STAR รหัสวิชา STAR 100
 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
สำเนาทะเบียนบ้าน
 
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 
หลักฐานการโอนเงิน (เฉพาะสมัครทางไปรษณีย์)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 
GPAX
 
ผลสอบ GAT PAT, TU STAR
 
สอบข้อเขียน (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
 
สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
 

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 60 #รับตรง #รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 60 #รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ #รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง #รับตรง มธ. #มธ. ลำปาง #มธ. #มธ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?