/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 2 : โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา []

วิว
TCAS61 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 22 ธ.ค. 60  12,259 วิว
15 ธ.ค. 60 - 27 ก.พ. 61 วันรับสมัคร
3 - 6 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ 12 จังหวัด
รวม 1 คณะ 5 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต
5 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

           สวัสดีค่ะ ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นเภสัชกร นักปรุงยา เตรียมยา จ่ายยา ฯลฯ มาแล้ว! คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรง "โครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม" ตามไปดูรายละเอียดกัน


 
คณะที่เปิดรับและจำนวนรับ


 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก แผนวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon มีผลคะแนน GAT ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน และคะแนน PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
 
ทดสอบ Icon เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
 
ทดสอบ Icon ใบแสดงผลการเรียนที่แสดง GPAX ฉบับจริงและสำเนา
 
ทดสอบ Icon ใบแสดงผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับสำเนา
 
ทดสอบ Icon ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมฉบับสำเนา
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 
ทดสอบ Icon ผลการตรวจร่างกายและเอกซเรย์จากโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
 
ทดสอบ Icon หลักฐานเพิ่มเติม ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ได้แก่ ใบอนุญาตร้านขายยาแผนปัจจุบัน และหลักฐานการเป็นสมาชิกชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ชมรมเภสัชกรชลบุรี สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีการลงนามรับรองพร้อมตราประทับโดยประธานชมรมหรือนายกสมาคม ตามแต่กรณี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon GPAX (5 ภาคเรียนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือ 6 ภาคเรียนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา)
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT / PAT
 
ทดสอบ Icon ผลการสอบสัมภาษณ์

ปฎิทินโครงการ


 
ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.บูรพา #รับตรง 61 ม.บูรพา #TCAS ม.อุบล #มหาวิทยาลัยบูรพา #TCAS รอบที่ 2 #รับตรงโควตา #รับตรงโควตา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?