/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 2 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ม.บูรพา []

วิว
TCAS61 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 15 ม.ค. 61  8,878 วิว
8 ม.ค. 61 - 27 ก.พ. 61 วันรับสมัคร
3 - 6 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ 6 จังหวัด
รวม 1 คณะ 16 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
16 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

           สวัสดีค่ะ น้องๆ ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ห้ามพลาดรับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ม.บูรพา เด็ดขาด! ครั้งนี้เปิดรับทั้งหมด 16 ที่นั่ง รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันค่ะ


 
คณะที่เปิดรับและจำนวนรับ


 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาและคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ ม.ปลาย ก่อนเดือน เม.ย. 61 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต
 
ทดสอบ Icon ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้น ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัคร หรือบิดาผู้ให้กำเนิด หรือมารดาผู้ให้กำเนิด มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 6 จังหวัด ดังต่อไปนี้คือชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อเนื่องกันในปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 28 ก.พ. 2558)

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 ทดสอบ Icon ใบสมัครที่ลงลายมือชื่อและติดรูปถ่ายเรียบร้อย
 
ทดสอบ Icon ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริง และสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 
ทดสอบ Icon บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ฉบับจริง และสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาผู้ให้กำเนิดและมารดาผู้ให้กำเนิด ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาผู้ให้กำเนิด และมารดาผู้ให้กำเนิด ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ต้องมีหลักฐานการลาออกจากสถาบันเดิมที่ศึกษาอยู่ก่อนวันสมัคร
 
ทดสอบ Icon สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้สมัคร บิดาผู้ให้กำเนิด และมารดาผู้ให้กำเนิด ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 ที่ทำการสอบในปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
 
ทดสอบ Icon ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

ปฎิทินโครงการ
 
ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.บูรพา #รับตรง 61 ม.บูรพา #TCAS ม.อุบล #มหาวิทยาลัยบูรพา #TCAS รอบที่ 2 #รับตรงโควตา #รับตรงโควตา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?