/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 2 : รับตรงคณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา ครั้งที่ 1 []

วิว
TCAS61 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 27 ธ.ค. 60  5,657 วิว
15 ธ.ค. 60 - 27 ก.พ. 61 วันรับสมัคร
3 - 6 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 1 คณะ 55 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
55 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ โอกาสสำหรับน้องๆ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและการแสดงมาถึงแล้ว! คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับตรงครั้งที่ 1 สามารถสมัครได้ทั้ง เด็ก ม.6 เด็กซิ่ว และเทียบเท่า เลยล่ะค่ะ รายละเอียดมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันให้ชัดๆ


 
สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนรับ


 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ทดสอบ Icon วิชาเอกดนตรีไทย ประกอบด้วย
 
ทดสอบ Icon กลุ่มวิชาปี่พาทย์
 
ทดสอบ Icon กลุ่มวิชาเครื่องสาย
 
ทดสอบ Icon กลุ่มวิชาขับร้องเพลงไทย
ทดสอบ Icon วิชาเอกดนตรีสากล ประกอบด้วย
 
ทดสอบ Icon กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก
 
ทดสอบ Icon กลุ่มวิชาดนตรีสมัยนิยม
 
ทดสอบ Icon กลุ่มวิชาดนตรีแจ๊ส
 
ทดสอบ Icon กลุ่มวิชาการขับร้องลูกทุ่ง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ทดสอบ Icon วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา ประกอบด้วย
 
ทดสอบ Icon กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย
 
ทดสอบ Icon กลุ่มวิชานาฏศิลป์ร่วมสมัย
ทดสอบ Icon วิชาเอกศิลปะการละคร ประกอบด้วย
 
ทดสอบ Icon กลุ่มวิชาทักษะการแสดง
 
ทดสอบ Icon กลุ่มวิชาการกำกับและการสร้างสรรค์การแสดง
 
ทดสอบ Icon กลุ่มวิชาละครเพื่อการเรียนรู้
 
ทดสอบ Icon กลุ่มวิชาการเขียนบท
 
ทดสอบ Icon กลุ่มวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีความประพฤติเรียบร้อย
 
ทดสอบ Icon ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
ทดสอบ Icon ไม่เป็นผู้ที่ได้รายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รหัสนิสิต 61

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 
ทดสอบ Icon สำเนาหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คะแนนสอบปฏิบัติ
 
ทดสอบ Icon คะแนนสอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่คณะกำหนด

ปฎิทินโครงการ


 
ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.บูรพา #รับตรง 61 ม.บูรพา #TCAS ม.บูรพา #มหาวิทยาลัยบูรพา #TCAS รอบที่ 2 #รับตรงโควตา #รับตรงโควตา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?