/>
ซ่อน
แสดง

เปิดรับสมัครแล้ว! พยาบาล 4 เหล่าทัพ พร้อมเรื่องสงสัย จบแล้วต้องใช้ทุนหรือไม่? []

วิว
     อย่างที่ทราบกันดีว่า ทปอ. เปลี่ยนระบบการคัดเลือกนักศึกษาแบบใหม่มาเป็นระบบ TCAS ทำให้มีการสมัครสอบทั้งหมด 5 รอบ และมีการตัดสิทธิ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในทุกๆ รอบ เพื่อกระจายโอกาสให้กับนักเรียนคนอื่นๆ โดยมีหลายมหาวิทยาลัยลงชื่อเข้าร่วมกับระบบนี้ ซึ่งก็มีบางมหาวิทยาลัยบางสถาบันไม่เข้าร่วมในระบบ TCAS (อ่าน: คลิก)
 

 
      สำหรับสถาบันที่ไม่เข้าร่วมกับระบบ TCAS แต่เปิดรับสมัครแบบรับตรงอย่าง วิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ ได้แก่ วิทยาลัยกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ก็ได้ทยอยเปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่น้องๆ จะสงสัยว่า เมื่อเรียนจบจากสังกัดกองทัพต่างๆ ไปแล้วจะต้องใช้ทุนฯ หรือได้รับบรรจุในสังกัดเลยหรือไม่ วันนี้พี่แนนนี่มีคำตอบมาฝากค่ะ
 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
     ในปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 – 9 เมษายน 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 ทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ 40 คน และทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ/หรือ ทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน (เพศหญิงเท่านั้น) ซึ่งทั้งหมดกำหนดเกณฑ์การพิจารณาจากผลคะแนนสอบ ดังต่อไปนี้
 • คะแนน O-NET ปี 2559 – 2560 ร้อยละ 30
 • คะแนน GAT ปี 2560 – 2561(ให้เลือกครั้งที่ได้คะแนนสูงที่สุด) ร้อยละ 30
 • คะแนน PAT 2 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ ปี 2560 – 2561 (ให้เลือกครั้งที่ได้คะแนนสูงที่สุด) ร้อยละ 20
 • ส่วนอีกร้อยละ 20 มาจากผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม (GPAX) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
 • นักเรียนทุนส่วนตัวกองทัพเรือ จะต้องปฏิบัติงานในกองทัพเรือเป็นเวลา 2 ปี (ถ้าไม่ครบ 1 ปี ต้องชดใช้ 45,000 บาท และถ้าเกิน 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี ต้องชดใช้ 35,000 บาท)
 • นักเรียนทุนส่วนตัวโรงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตามข้อตกลง
 • นักเรียนทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช 2 ปี
   
     รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)
 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ
     ในปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 – 8 เมษายน 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 ทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนกองทัพอากาศ เพศหญิง 30 คน เพศชาย 6 คน และทุนส่วนตัว เพศหญิง 20 คน ซึ่งทั้งหมดกำหนดเกณฑ์การพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คะแนนสอบ O-NET, GAT และ PAT2 ร้อยละ 80 และอีกร้อยละ 20 เป็นคะแนนทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา และคะแนนสัมภาษณ์
 • สำหรับนักเรียนทุนกองทัพอากาศ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงประจำ เงินเดือน เครื่องแบบและอาภรณ์ภัณฑ์ ไม่เสียค่าลงทะเบียนเรียน และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศเรืออากาศตรี
 • ส่วนนักเรียนทุนส่วนตัว จะได้รับสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี และไม่มีข้อผูกพันกับกองทัพอากาศ เมื่อสำเร็จการศึกษา
   
     รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)
 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
     ในปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 – 17 เมษายน 2561 โดยแบ่งออกเป็น 3 ทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนกองทัพบก เพศหญิง 20 คน ทุนส่วนตัว เพศชาย ไม่เกิน 15 คน เพศหญิง 60 คน และทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 5 คน ซึ่งทั้งหมดกำหนดเกณฑ์การพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คะแนนสอบ O-NET ปี 2558-2560 (ถ้าไม่มีสามารถใช้ 9 วิชาสามัญ ปี 61 ได้), GAT และ PAT2 (ครั้งที่ 2/2560 และ 2561)
 • สำหรับนักเรียนทุนกองทัพบก จะได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง อาภรณ์ และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศว่าที่ร้อยตรี
 • สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัว เมื่อสำเร็จการศึกษาอาจจะได้รับการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการในกรณีที่กองทัพบกมีนโยบายบการบรรจุกำลังพลในแต่ละปี
  • สำหรับนักเรียนทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะได้รับทุนอุดหนุนตามระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานตามข้อผูกพัน
    
     รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)
 
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
     ระเบียบการการรับสมัครในปีการศึกษา 2561 ยังไม่ออกมา แต่จากที่พี่แนนนี่สำรวจระเบียบการปีก่อนๆ คาดการณ์ว่าจะเปิดรับเป็นทุนส่วนตัว โดยพิจารณาจากคะแนนสอบ GAT , PAT1 และ PAT2 และสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจค่ะ
 
      ติดตามรายละเอียดการสมัคร (คลิก)
 
       น้องๆ คนไหนที่สนใจอยากเป็นพยาบาลในเหล่าทัพ อย่าลืมศึกษารายละเอียดให้รอบคอบนะคะ พี่แนนนี่แอบเห็นมีข้อจำกัดหลายอย่างเลย    
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #TCAS61 #รับตรง61 #วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ #วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ #วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก #วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ #พยาบาล 4 เหล่า #พยาบาล 4 เหล่าทัพ #พยาบาล #สถาบันไม่เข้าร่วมTCAS #ไม่เข้าร่วม TCAS

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?