/>
ซ่อน
แสดง

วิศวฯ จุฬาฯ - สจล. - CMKL จับมือ “เปิดหลักสูตรป.ตรี ข้ามสถาบัน” เริ่ม ส.ค. 61 []

วิว
     ขอต้อนรับเดือนแห่งความรัก ด้วยข่าวที่น่ายินดีสำหรับน้องๆ โดยเฉพาะคนที่สนใจในหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพราะมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ลงนามร่วมมือกันสร้างหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี เพื่อยกระดับคุณภาพด้านการศึกษาและช่วยผลิตบุคลากรสำหรับสาขาที่ขาดแคลนในประเทศอีกด้วย
 

 
       2 – 3 วันก่อน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) ได้ลงนามความร่วมมือกัน เพื่อสร้างหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีขึ้นใหม่ 2 หลักสูตร โดยอาศัยการบูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบัน และเติมเต็มศักยภาพซึ่งกันและกัน เพราะแต่ละสถาบันก็มีความเชี่ยวชาญและจุดเด่นที่ต่างกัน
 
      สำหรับ 2 หลักสูตรปริญญาตรีนี้ คือ หลักสูตรปริญญาตรี สองปริญญาข้ามสถาบัน (Double degree) ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ และ หลักสูตรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical & Computer Engineering: ECE) ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกให้ทันเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 นี้
 
หลักสูตรปริญญาตรี สองปริญญาข้ามสถาบัน (Double degree) ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ ซึ่งจะเน้นด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งปัจจุบันเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ ทั้งคาดการณ์ว่าจะเข้ามาแทนแรงงานคนและแทรกซึมในเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้อยู่ทุกวัน โดยนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้จะหมุนเวียนเรียนทั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และเมื่อเรียนจบ จะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 สถาบัน
 
หลักสูตรด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical & Computer Engineering: ECE) ซึ่งเป็นความร่วมมือของทั้งจุฬาฯ สจล. และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) ที่เป็นสถาบันความร่วมมือของสจล. กับมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลก โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตด้านหุ่นยนต์สมองกล วิทยาศาสตร์ข้อมูล ความปลอดภัยไซเบอร์ เครือข่ายไร้สาย เมืองอัจฉริยะ พลังงาน และเทคโนโลยีสุขภาพ และเมื่อเรียนจบ จะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL)
 
     จากการร่วมมือกันครั้งนี้ ทุกฝ่ายต้องการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าทาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่  และผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทัดเทียมนานาชาติ

 
     สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจทั้ง 2 หลักสูตร ต้องรอติดตามข่าวการเปิดรับสมัครจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัยอีกครั้งนึงนะคะ ถ้ามีข่าวคราวอัพเดตเมื่อไหร่ พี่แนนนี่จะรีบมาบอกทันทีเลยค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS61 #CU #KMITL #วิศวะ #วิศว #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์ #วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ #วิศวะ จุฬา #วิศวะ จุฬาฯ #วิศวะ สจล. #วิศวะ ลาดกระบัง #double degree #AI #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #จุฬา #จุฬาฯ #ฬ #ส.ลาดกระบัง #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?