/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 61 รอบ 2 : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ ส.ลาดกระบังฯ []

วิว
TCAS61 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 6 ก.พ. 61  8,069 วิว
3 ธ.ค. 60 - 22 มี.ค. 61 วันรับสมัคร
3 - 6 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 2 คณะ 115 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
โควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
100 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
15 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

           สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งคณะที่เปิดรับใน TCAS รอบ 2 ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยก็คือ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง โดยจะเปิดรับ 2 โครงการคือเรียนดีและ MOU ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 

โควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน  จำนวน  100  ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สายวิทย์)
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00

ทดสอบ Icon เอกสารประกอบการสมัคร
    
ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
    
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
    
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
    
ทดสอบ Icon สำเนาเกียรติบัตร ผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon ผลการเรียน (GPAX)
    
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
    
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ

ทดสอบ Icon ระเบียบการโควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ คลิกที่นี่

โควตาความร่วมมือ (MOU) สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน  จำนวน  15  ที่นั่ง

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (สายวิทย์)
    
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนที่เรียนในจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต  
    
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25

ทดสอบ Icon เอกสารประกอบการสมัคร
    
ทดสอบ Icon ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
    
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
    
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
    
ทดสอบ Icon เอกสารเกี่ยวกับ MOU ที่โครงการกำหนด

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon ผลการเรียน (GPA)
    
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ

ทดสอบ Icon ระเบียบการโควตาความร่วมมือ (MOU) คลิกที่นี่

 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ส.ลาดกระบัง #สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี #สจล.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?