TCAS 61 รอบ 2 : โควตาคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรฯ (2 โครงการ) []

วิว
TCAS61 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 28 ก.พ. 61  8,980 วิว
1 มี.ค. 61 - 3 เม.ย. 61 วันรับสมัคร
3 - 6 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ทั่วประเทศ
รวม 2 คณะ 26 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
โครงการ พสวท. 7 สาขาวิชา
9 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
17 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

        สวัสดีค่ะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับในรอบ 2 เพิ่มอีก 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ โครงการโอลิมปิกวิชาการ เปิดรับหลายสาขา ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 
TCAS 61 รอบ 2 : โควตาคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรฯ (2 โครงการ)

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
สาขาที่เปิดรับและจำนวนรับ
        เปิดรับในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ จำนวน  9  ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 (ปีการศึกษา 2560)
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่เรียนที่โรงเรียนอยู่ในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว และกรุงเทพมหานคร
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2

เอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลดเอกสาร)
 ทดสอบ Icon รูปถ่ายดิจิทัล ขนาด 1.5x2 นิ้ว
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon GPAX, GPA
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
ทดสอบ Icon สมัคร  1 มี.ค. - 3 เม.ย.61
    20 เม.ย.61    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    26 เม.ย.61    สอบสัมภาษณ์
    30 เม.ย.61    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ระเบียบการโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถฯ คลิกที่นี่

โครงการโอลิมปิกวิชาการ
สาขาที่เปิดรับและจำนวนรับ
         เปิดรับในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ สถิติ ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา พันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ ชีวเคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เคมีอุตสาหกรรม เคมีบูรณาการ(นานาชาติ) และวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี จำนวน  17  ที่นั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 (ปีการศึกษา 2560)
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2

เอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลดเอกสาร)
 ทดสอบ Icon รูปถ่ายดิจิทัล ขนาด 1.5x2 นิ้ว
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ทดสอบ Icon สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
 
ทดสอบ Icon เกียรติบัตรผ่านการอบรมค่าย 2 สอวน.

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon GPAX
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
ทดสอบ Icon สมัคร  1 มี.ค. - 3 เม.ย.61
    20 เม.ย.61    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    24 เม.ย.61    สอบสัมภาษณ์
    30 เม.ย.61    ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ระเบียบการโครงการโอลิมปิกวิชาการ คลิกที่นี่

 
TCAS 61 รอบ 2 : โควตาคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรฯ (2 โครงการ) 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ #โอลิมปิกวิชาการ #พสวท. #สอวน.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?