/>

TCAS 61 รอบ 2 : โควตา 14 จว.ใต้ + ประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ []

วิว
TCAS61 รอบ 2 ปิดรับสมัครแล้ว
 28 ก.พ. 61  14,593 วิว
12 ก.พ. 61 - 18 เม.ย. 61 วันรับสมัคร
3 - 6 พ.ค. 61 วันเคลียริ่ง
สมัครได้ 15 จังหวัด
รวม 12 คณะ 2,490 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
290 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
40 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
440 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
340 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมเกษตรและการประกอบการ
100 ที่นั่ง
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
200 ที่นั่ง
2.75 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
55 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
20 ที่นั่ง
3.00 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
2.50 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
10 ที่นั่ง
3.20 GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6 (รุ่น61)
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

          สวัสดีค่ะ ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่อยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ ประจวบคีรีขันธ์ ทาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครโควตา TCAS รอบ 2 โดยสามารถเลือกสมัครได้ 2 แบบ คือ แบบสอบจากส่วนกลาง หรือแบบยื่นเกรด + พอร์ต ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 

คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาการจัดการ
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

รูปแบบการรับสมัคร
 ทดสอบ Icon รูปแบบที่ 1 สมัครโดยใช้คะแนนกลาง GAT PAT , O-NET , วิชาสามัญ
 
ทดสอบ Icon รูปแบบที่ 2 สมัครโดยใช้ GPAX และ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่อยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ ประจวบคีรีขันธ์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX, GPA  ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด (ตามรูปแบบ 1)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT , O-NET , วิชาสามัญ (ตามรูปแบบ 2)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TOEFL, IELTS, TOEIC (สัตวแพทยฯนานาชาติ)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon GPAX, GPA
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT , O-NET , วิชาสามัญ
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS61 #TCAS #tcas direct #รับตรง 61 #รับตรง #รับตรง ม.วลัยลักษณ์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ #ม.วลัยลักษณ์ #โควตา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?